Home Truyện & Thơ Thơ Lời người đã khuất

Lời người đã khuất

Email In

120605dschiava_c7aa6Tác giả, Nghiêm Xuân Quang

 

 

Hòa bình đã mấy mươi năm

Mà tôi vẫn ở trong hầm chữ A

Bạn gần cho đến bạn xa

Buồn vui vẫn đến giao hòa cùng nhau…

Vẫn nghe ai đó nhắc nhau

Ơn người ngã xuống cho bầu trời xanh

Hòa Bình chấm dứt chiến tranh

Bao người nay đã trở thành chỉ huy…

Lớp sau đến, lớp trước đi…

Bao nhiêu thế hệ nhắn gì mai sau?

Những trang truyền thống nặng sâu,

Bây giờ nối tiếp nhịp cầu nửa không?

Tôi thường vẫn nhớ vẫn mong

Được ghi tên thật cho lòng thảnh thơi

Nỗi mong không của riêng tôi

Còn bao đồng đội cùng thời chiến tranh

Nhà chúng tôi, giữa đồng xanh

Hay trong hang đá, bên ghềnh biển reo

Chúng tôi vẫn sống đói nghèo

Tấm tranh không có bên chiều mưa giông

Nói ra mà thấy chạnh lòng

Để hồn Tử sĩ long đong giữa đời

Hòa bình đất nước  niềm vui

Bạn bè trang lứa lên ngôi, lên hàng

Họ tên quê quán đàng hoàng

Còn tôi vấn sống lang thang không nhà

Những khi trời nổi phong ba

Nênh mông Tổ quốc đâu nhà của tôi

Chỉ mong một chút nghĩa đời

Chỉ mong Tổ quốc sáng ngời vinh quang.

Xây dựng Đất nước đoàng hoàng

Cho con cháu, đến muôn ngàn năm sau

Chúng tôi vĩnh viễn nằm đây.

Chỉ mong một nén hương chay Người đời.