Home Truyện & Thơ Thơ Thế hệ Anh Hùng

Thế hệ Anh Hùng

Email In

 IMG_6260Tác giả: Đỗ Việt Dũng

Cứ mỗi lần thăm lại chiến trường xưa

Lại hao hụt mất vài ba đồng đội

Chưa kể hết những mẩu đời lửa khói

Chốn dương gian đã xộc xệch đội hình

 

Hới những ai chưa biết giật mình

Khi Cựu chiến binh mỗi ngày một ít

Chưa lành vết thương da thịt

Đã tiến nhau về già

 

Chiến tranh lùi xa

Tấm huân chương cất kỹ

Cơm áo đời thường mấy khi được nghỉ

Ngày lễ định mang đeo lại thấy ngại ngùng

 

Để trở thành Dũng sỹ

Để trở thành Anh hùng

Có máu xương của người ngã xuống

Có cả mồ hôi của người làm ruộng

Thì tấm huân chương kia đâu phải của riêng mình

 

Ở chiến trường một nhgười lĩnh hy sinh

Thì ở hậu phương thêm một người góa bụa

Và còn nhiều nhiều nữa

Những Anh hùng không tên

 

Đến một ngày đâu đó dần quên

Tất cả thành quá khứ

Nhưng chắc chắn mai sau lịch sử

Sẽ tạc chân dung

Một thế hệ Anh hùng