Home Tìm mộ liệt sĩ Nhắn tìm liệt sĩ Nhắn tìm đồng đội đợt 18

Nhắn tìm đồng đội đợt 18

Email

b2Nhắn tìm đồng đội 18

Liệt sĩ: Cao Văn Việt

Sinh năm: 19

Nhập ngũ: 1964

Cấp bậc:  H2 C

Chức vụ:   Chiến sĩ

Đơn vị: D8 E20 QK5

Quê quán : Yên Sở, Thanh Trì, Hà Nội

Hy sinh ngày:    tại Tuyn An Tuy Hòa, Phú Yên

Ai biết thông tin về liệt sĩ Việt  xin báo cho ông Cao Đình Nhẫn ĐT 01695391480 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438.329.106 - 0913.505.434 - 0169.5152.555

Liệt sĩ: Nguyễn Hữu Văn

Sinh năm: 1926

Nhập ngũ: 1947

Cấp bậc:  Thiếu úy

Chức vụ:   C Trưởng

Đơn vị: 9315 TCHC

Quê quán : Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phú

Hy sinh ngày:   24.7.1965  tại tỉnh Tuyên Quang QK Việt Bắc

Ai biết thông tin về liệt sĩ Văn  xin báo cho Nguyễn Thị Thân ĐT 01692889029 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438.329.106 - 0913.505.434 - 0169.5152.555

Liệt sĩ: Phùng Văn Sơn

Sinh năm: 19

Nhập ngũ: 1966

Cấp bậc:  H3

Chức vụ:    A Trưởng

Đơn vị: D3 E174 F5

Quê quán : An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Hy sinh ngày: 22.5.1968   tại  Xa Nhủ

Ai biết thông tin về liệt sĩ Sơn xin báo cho ông  Phùng Văn Đông  ĐT 0942385468  hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438.329.106 - 0913.505.434 - 0169.5152.555

 

Liệt sĩ: Nguyễn Hữu Tú

Sinh năm: 1934

Nhập ngũ: 1968

Cấp bậc:  H2

Chức vụ:    A phó

Đơn vị: C2 - D261 KB

Quê quán : Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phú

Hy sinh ngày: 17.6.1969 tại mặt trận phía Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Tú xin báo cho ông  ĐT Nguyễn Hữu Tuấn ĐT 01668905896 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438.329.106 - 0913.505.434 - 0169.5152.555

Liệt sĩ: Phạm Vũ Dũng

Sinh năm: 1947

Nhập ngũ: 1965

Cấp bậc:  H2

Chức vụ: A phó

Đơn vị: E1 F9

Quê quán : 108 E Ngọc Hà Đội Cấn Ba Đình Hà Nội

Hy sinh:  ngày 17.6.1967 tại Mặt trận phía Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Dũng  xin báo cho ông Phạm Cường ĐT 0945336746  hoặc Công ty CPDV Thương binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Trần Vọng

Sinh năm: 1938

Nhập ngũ: 1967

Cấp bậc:  H1

Chức vụ: Chiến sĩ 

Đơn vị: C1 D1 KB

Quê quán : Phú Trạch Mễ Sở Văn Giang Hải Hưng

Hy sinh:  ngày 14.5.1968  tại Mặt trận phía Nam  trên đường đi lấy gạo

Ai biết thông tin về liệt sĩ Vọng xin báo cho ông Trần Hồng Thái ĐT 0903412195  hoặc Công ty CPDV Thương binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Phạm Văn Oánh

Sinh năm: 1947

Nhập ngũ: 1965

Cấp bậc:  H3

Chức vụ:  B  phó

Đơn vị: c25 e31 f2

Quê quán :  Đông Thành Công Thành, Yên Thành Nghệ An

Hy sinh:  ngày 13.7.1969 tại hậu cứ cánh Trung quảng Đà

Ai biết thông tin về liệt sĩ Oánh  xin báo cho ông Phạm Văn Đức  ĐT 0916156363  hoặc Công ty CPDV Thương binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Đinh Doãn Cẩm

Sinh năm: 1926

Nhập ngũ: 1965

Cấp bậc:  B2

Chức vụ: Chiến sĩ 

Đơn vị: c6 d8 e66

Quê quán : Kim Chung Hoài Đức Hà Tây

Hy sinh:  ngày 02.6.1966  tại Xóm 5, co7 Gia Lai

Ai biết thông tin về liệt sĩ Cẩm  xin báo cho ông Đinh Doãn Liêm ĐT 0915089987  hoặc Công ty CPDV Thương binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Vũ Văn Toàn

Sinh năm: 1937

Nhập ngũ: 1965

Cấp bậc:  B2 y tá

Chức vụ: Chiến sĩ 

Đơn vị: D14, f2

Quê quán : Trần Bình Trọng TX Hải Dương tỉnh Hải Dương

Hy sinh:  ngày 10.10. 1969  tại Phẫu E31 Quảng Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Toản xin báo cho ông Vũ Văn Toàn  ĐT 0904.718.418  hoặc Công ty CPDV Thương binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Đỗ Ngọc Toản

Sinh năm: 1954

Nhập ngũ: 1971

Cấp bậc:  B2

Chức vụ: Chiến sĩ

Đơn vị: C2 d397 e203 TTG

Quê quán : Nam Hải Tiền Hải Thái Bình

Hy sinh:  ngày 02.5.1972 tại Mặt trận phía Nam QK4

Ai biết thông tin về liệt sĩ Toản xin báo cho bà Đỗ Thị Hồng ĐT 0913.399.566  hoặc Công ty CPDV Thương binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Cao Đình Việt

Sinh năm: 19

Nhập ngũ: 1954

Cấp bậc:  H2

Chức vụ: Chiến sĩ 

Đơn vị: d8 e20 QK5

Quê quán : Yên Sở, Thanh Trì, Hà Nội

Hy sinh:  ngày .04.11.1966 tại Tuy An, Thuy Hòa, Phú Yên

Ai biết thông tin về liệt sĩ Việt xin báo cho ông Cao Văn Nhẫn ĐT 01695391480  hoặc Công ty CPDV Thương binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Phạm Văn Nhí

Sinh năm: 1944

Nhập ngũ: 1966

Cấp bậc: 

Chức vụ: Chính tri viên phó C

Đơn vị: E10 F3 NB

Quê quán : Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Tây

Hy sinh:  ngày 16.01.1973 tại Khánh Hưng, Mười Tế, Cà Mau

Ai biết thông tin về liệt sĩ Nhí xin báo cho bà Phạm Thị Thúy ĐT 01688342814  hoặc Công ty CPDV Thương binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Kiến

Sinh năm: 1955

Nhập ngũ: 1973

Cấp bậc:  B2

Chức vụ: Chiến sĩ

Đơn vị: c21 f2

Quê quán : Xuân Tình, Ứng Hòa, Hà Tây

Hy sinh:  ngày 31.10.1974 tại cầu Thẻ, Xuyên Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Kiền xin báo cho bà Thanh Miến ĐT 0973.979.307  hoặc Công ty CPDV Thương binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Nguyễn Quang Mùng

Sinh năm: 1941

Nhập ngũ: 1964

Cấp bậc: 

Chức vụ: Chiến sĩ 

Đơn vị: D40 e1,f2

Quê quán : Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Tây

Hy sinh:  ngày 17.2.1967 tại Gò Xu, Nghĩa Thắng Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Ai biết thông tin về liệt sĩ Mùng  xin báo cho ông Nguyễn Quang Kiên ĐT 0977.845.507  hoặc Công ty CPDV Thương binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Lê Xuân Bảng

Sinh năm: 1944

Nhập ngũ: 1967

Cấp bậc: 

Chức vụ:   A  trưởng

Đơn vị: c1 d70 QK5

Quê quán : Thiện Kế Bình Xuyên, Quảng Nam

Hy sinh:  ngày 25.02.1968 tại Long Sơn, Kỳ Long, Tam Kỳ, Quảng Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Bảng  xin báo cho ông Lê Quang Khái ĐT 01683361310  hoặc Công ty CPDV Thương binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Phạm Văn Dung

Sinh năm: 1938

Nhập ngũ: 1967

Cấp bậc:  B2

Chức vụ: chiến sĩ

Đơn vị: c10, d3, e48

Quê quán :  Thiện Kế, Phú Xuyên, Hà Nội

Hy sinh:  ngày 02.5.1968 tại Thượng Đại Độ, Cam Giang, Gio Linh Quảng Trị

 

Ai biết thông tin về liệt sĩ Dung xin báo cho ông Phạm Việt ĐT 0987933222  hoặc Công ty CPDV Thương binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555