Home Tìm mộ liệt sĩ Nhắn tìm liệt sĩ Nhắn tìm đồng đội đợt 11

Nhắn tìm đồng đội đợt 11

Email

b2Nhắn tìm đồng đội đợt 11

 

 

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Huấn  có ảnh

Nguyên quán xã: Hồng Phing Nam Toàn Nam Trực Nam Định

Sinh năm: 1944

Nhập ngũ: 1962

Cấp bậc: H2

Chức vụ: A trưởng

Đơn vị:  D2 Trạm 65 QK 4

Hy sinh ngày: 13.3.1967 Tại mặt trận phía Tây.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Huấn ở đâu xin báo cho ông Nguyễn Văn Tường ĐT 0983.503.364 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: Nhà số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106- 0913505434- 01695152555

Liệt sĩ: Nguyễn Thanh Vân

Nguyên quán xã: Quỳnh Nguyên Quỳnh Côi Thái Bình

Sinh năm: 1940

Nhập ngũ: 1961

Cấp bậc: H1

Chức vụ:  Chiến sĩ

Đơn vị:  D6- B3

Hy sinh này: 22.6.1967 - tại Núi Bờ Khu Vực Đắc Tô Kon Tum.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Vân ở đâu xin báo cho chị Thanh Tân ĐT 0977.094.134 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: Nhà số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106- 0913505434- 01695152555

Liệt sĩ: Phạm Đức Cường           có ảnh

Nguyên quán xã: Đông Động- Đông Hưng  Thái Bình

Sinh năm: 1947

Nhập ngũ: 1967

Cấp bậc: H3

Chức vụ: B phó

Đơn vị:  Đoàn 210 CHC

Hy sinh ngày: 22.9.19970- Tại Y 18K1

Ai biết thông tin về liệt sĩ Cường ở đâu xin báo cho bà  Hồng Phượng ĐT 0982.608.850 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: Nhà số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106- 0913505434- 01695152555

Liệt sĩ: Hoàng Văn Lưỡng

Nguyên quán xã: An Lâm- Nam Sách - Hải Dương

Sinh năm: 19

Nhập ngũ: 1970

Cấp bậc: H1

Chức vụ:  Chiến sĩ

Đơn vị:  P2

Hy sinh: 09.5.1969 -Tại mặt trận phía Nam.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Lưỡng ở đâu xin báo cho ông Hoàng Văn Toàn ĐT 0168.450.7921 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: Nhà số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106- 0913505434- 01695152555

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Cử

Nguyên quán xã: An Lâm Nam Sách Hải Dương

Sinh năm: 1950

Nhập ngũ: 1969

Cấp bậc: B2

Chức vụ:  Chiến sĩ

Đơn vị:  c9 d9 e31 f2

Hy sinh ngày: 14.4.1971-  Tại Ngọc Tạng Tây Nguyên.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Cử ở đâu xin báo cho chị Nguyễn Thị Soạn ĐT 0913.885.690 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: Nhà số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106- 0913505434- 01695152555

……………………

Liệt sĩ: Lương Văn Dầu

Nguyên quán xã: Hoằng Phong - Hoàng Hóa Thanh Hóa

Sinh năm: 1949

Nhập ngũ: 1966

Cấp bậc: B2

Chức vụ:  Chiến sĩ

Đơn vị:  d4 e2 f9

Hy sinh ngày: 05.09.1868 - Tại Giồng Hòa Long An.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Dầu ở đâu xin báo cho ông Lương Duyên ĐT 0965.928 .669 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: Nhà số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106- 0913505434- 01695152555

Liệt sĩ: Ngô Thế Ý

Quê quán : Thị xã Đáp Cầu Võ Giàng Bắc Ninh

Sinh năm: 19

Nhập ngũ: 5.1946

Cấp bậc:

Chức vụ:  A Trưởng

Đơn vị:  Đại Đoàn 312

Hy sinh ngày: 19.11.1950- trong trường hợp chiến đấu c5e Lê Hồng Phong.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Ý ở đâu xin báo cho ông Ngô Thế Duy ĐT 0984.229.956 hoặc CTCPDV Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106- 0913505434- 01695152555

Liệt sĩ: Đào Công Lệ

Quê quán : Tân Lĩnh -Ba Vì- Hà Tây

Sinh năm: 1950

Nhập ngũ: 1967

Cấp bậc: H3

Chức vụ:   A Trưởng

Đơn vị:  c2 d7 e64 f320

Hy sinh ngày:  20.3.1971- Tại Se Pôn Sa Va La Khét Lào

Ai biết thông tin về liệt sĩ Lệ ở đâu xin báo cho ông Đào Văn Trường ĐT 0989.055.919 hoặc CTCPDV Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106- 0913505434- 01695152555