Home Tìm mộ liệt sĩ Nhắn tìm liệt sĩ Nhắn tìm đồng đội đợt 9

Nhắn tìm đồng đội đợt 9

Email

b2Nhắn tìm đồng đội đợt 9

 

Liệt sĩ: Nguyễn Tiến Danh

Sinh năm: 1943

Nhập ngũ: 1963

Cấp bậc: 

Chức vụ: B trưởng

Đơn vị: D8 E16 B2

Quê quán : xã Kỳ Ninh, Kỳ Anh-tỉnh Hà Tĩnh

Hy sinh: ngày 31-1-1971 tại Mặt trận phía Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Danh xin báo cho ông Nguyễn Văn Tý ĐT 0982116503  hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Thu

Sinh năm: 1953

Nhập ngũ: 1971

Cấp bậc:  Thiếu úy

Chức vụ: B trưởng

Đơn vị: Trung đoàn 95-B3,

Quê quán : Xã Thanh Lâm, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú

Hy sinh:  ngày 14-6-1974 tại Mặt trận phía Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Thu xin báo cho ông Nguyễn Hữu Thưởng ĐT 0913396917  hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Phạm Văn Quý

Sinh năm: 1950

Nhập ngũ: 1967

Cấp bậc:  H1

Chức vụ: Chiến sĩ

Đơn vị: C69 KB

Quê quán : Thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hải Hưng

Hy sinh:  ngày 1-9-1969 tại mặt trận phía Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Quỹ xin báo cho ông Phạm Văn Điển, điện thoại: 0904518779  hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Lê Công Trình

Sinh năm: 1952

Nhập ngũ: 19

Cấp bậc:  H1

Chức vụ: Chiến sĩ

Đơn vị: C12, D9, E209, F7,

Quê quán : Xã Đức An, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Hy sinh:  ngày 6-10-1971 tại “Tây Bắc Cần Đăng 3km

Ai biết thông tin về liệt sĩ Trình xin báo cho chị Lê Thị Phượng ĐT 01678689937 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Bùi Xuân Hảo

Sinh năm: 1944

Nhập ngũ: 1967

Cấp bậc: 

Chức vụ: C phó

Đơn vị: KT

Quê quán : Thanh Lâm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hy sinh:  ngày 16-5-1971 tại Mặt trận phía Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Hảo xin báo cho ông Bùi Văn Phương ĐT 0913383708  hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

 

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Tân

Sinh năm: 1951

Nhập ngũ: 1972

Cấp bậc:  H3

Chức vụ: A  trưởng

Đơn vị: Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7

Quê quán : Lương Sơn - Phú Bình - Bắc Thái

Hy sinh: 28-3-1974 an táng cạnh suối Phước Sang Phước Sang Phú Giáo Bình Dương

Ai biết thông tin về liệt sĩ Tân xin báo cho ông Nguyễn Đức Cương ĐT 0913.049.712  hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Trần Ngọc Cương

Sinh năm: 1946

Nhập ngũ: 1966

Cấp bậc:  H1

Chức vụ: Chiến sĩ

Đơn vị: KH

Quê quán : Xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Nam Hà

Hy sinh: ngày 26-9-1968 tại Mặt trận phía Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Cương xin báo cho ông Trần Ngọc Lưu ĐT 0988371581 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555