Home Tìm mộ liệt sĩ Nhắn tìm liệt sĩ Nhắn tìm đồng đội đợt 4

Nhắn tìm đồng đội đợt 4

Email

b2

  Nhắn tìm đồng đội đợt 4

 

 

Liệt sĩ: Nguyễn Khắc Chuân

Sinh năm: 1961

Nhập ngũ: 1980

Cấp bậc:

Chức vụ:  Phó đại đội trưởng

Đơn vị:  c1 d7e10 f339

Quê quán : Lạc Đạo Mỹ Văn Hải Hưng

Hy sinh ngày: 9.5.1985- Nghĩa trang 7 nhà-knovanh fuasat, mộ số 13 hàng 8

Ai biết thông tin về liệt sĩ Chuân xin báo cho ông Nguyễn Hồng Chuẩn ĐT 0904.300.207  hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Trần Tố Tâm

Sinh năm: 1941

Nhập ngũ: 1965

Cấp bậc: H1

Chức vụ:  Chiến sĩ

Đơn vị:  d2 e31 f2

Quê quán : 50b Hùng Thao TX Phú Thọ

Hy sinh ngày: 19.10.1966 - Tại thôn 4 Sơn Phước Quế Sơn Quảng Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Tâm ở đâu xin báo cho chị Lê Khánh Huyền ĐT 0949.121.389 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Hoàng Văn Hợi

Sinh năm: 1935

Nhập ngũ: 1968

Cấp bậc: H1

Chức vụ:  Chiến sĩ

Đơn vị:  Binh trạm 15

Quê quán : Thôn 3 Văn Phúc Thanh Trì Hà Nội

Hy sinh ngày: 30.5.1969 - Tại Binh Trạm 15 nước bạn Lào

Ai biết thông tin về liệt sĩ Hợi ở đâu xin báo cho Hoàng Anh Tuấn ĐT 0917.845.680 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Thịnh

Sinh năm: 1945

Nhập ngũ: 1968

Cấp bậc: H

Chức vụ:  Chiến sĩ

Đơn vị:  c19 e31 f2

Quê quán : Vân Canh Hoài Đức Hà Tây

Hy sinh ngày: 4.5.1969 - Tại Phước Sơn Tiên Phước Quảng Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Thịnh ở đâu xin báo cho chị Hồng Loan Vân Canh Hoài Đức Hà Tây hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Trình

Sinh năm: 1945

Nhập ngũ: 1968

Cấp bậc: H1

Chức vụ:  Chiến sĩ

Đơn vị:  Binh Trạm 13 - BT 18 đoàn 559

Quê quán :  Hồng Lô Phù Ninh Phú Thọ

Hy sinh ngày: 20.12.1970 - Tại Nước bạn Lào

Ai biết thông tin về liệt sĩ Trình ở đâu xin báo cho chị Thu Thủy ĐT 0168.8753.652 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Nguyễn Kim Tức

Sinh năm: 1947

Nhập ngũ: 1970

Cấp bậc: H1

Chức vụ:  Chiến sĩ

Đơn vị:  c5 d10 f2

Quê quán : Hòa Bình Vĩnh Bảo Hải Phòng

Hy sinh ngày: 12.4.1972 - Tại Đường 14 sông Pô Cô Kon Tum

Ai biết thông tin về liệt sĩ Tức ở đâu xin báo cho ông Nguyễn Kim Mấm ĐT 0974.181.885 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Phan Văn Khuynh

Sinh năm: 1947

Nhập ngũ: 1966

Cấp bậc: H2

Chức vụ:  A phó

Hy sinh ngày: 8.5.1069 - Tại mặt trận phía Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Khuynh ở đâu xin báo cho bà Lê Thị Đắng ĐT 0163.5883.618 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555

Liệt sĩ: Phạm Duy Nhất

Sinh năm: 1951

Nhập ngũ: 1970

Cấp bậc: H1

Chức vụ:  Chiến sĩ

Đơn vị:  c4 d8 e3 f324

Quê quán : số 18 Trần Quý Cấp Đống Đa Hà Nội

Hy sinh ngày: 15.5.1972 - Tại mặt trận phía Nam

Ai biết thông tin về liệt sĩ Nhất ở đâu xin báo cho Phạm Đức Thắng ĐT 0982.060.390 hoặc Công ty Thương Binh Thành Đô địa chỉ: số 7 ngõ 8 phố Đội Nhân P.Vĩnh Phúc - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 0438329106 - 0913505434 - 01695152555