Tìm thân nhân các Liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Email In

Tìm thân nhân các Liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

 

1.  Liệt sĩ: Khuất Văn Ba
Sinh ngày: 1960
Ngày nhập ngũ: 3/1983
Chức vụ: B phó, D2, E 812, F 309
Hy sinh ngày: 14/9/1984, tại Kom Riêng Bat Tam Boong - Campuchia; trong khi truy quét tàn quân Pôn Pốt.

2. Liệt sỹ: Đào Văn Tâm

Sinh ngày: 15/10/1948

Nhập ngũ:Tháng 10/1967

Đơn vị:C23 KB - Thuộc Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Long an

Hy sinh:Ngày 3/5/1970 tại Sóc Chân già – KhumChanto-chan tơ ria- xvay riêng- Cam puchia

Chức vụ khi hy sinh: Trung đội phó - Y sỹ.

3. LS : Mai Quang Bảy  (Mai Văn Bảy)

Năm sinh : 1951

Nhập ngũ : 08/1969

Cấp bậc: Binh nhất

Chức vụ: Chiến sỹ

ngày hy sinh: 09/10/1971

Đơn vị hi sinh: F5-E174-D5-C40-B2

Nơi hy sinh: TanKok

4. Liệt sĩ: Phan An

Nhâp ngũ: 1964

Hy sinh: 10/01/1974

Đơn vị: Ban Hậu Cần- E195

Hy sinh: Tại Núi Nam- Ng-Hiêng- KamPot-CPC

5.Nguyễn Trung Ngân

Sinh:1935

Hy sinh:1.4.1971

Đơn vị: C2-D7-E9-F7

Nơi hy sinh: Thị trấn Bắc Xuông- Công poongCham- CPC

6. Nguyễn Văn Liễm

Sinh: 1945

Hy sinh: 10/8/1971 – tại Chùa Cháy-TanKoK-CôngpôngChàm- CPC

7. Đỗ Văn Chén

Sinh 1949

Đơn vị: K22-E3- f5

Hy sinh: 09/11/1972- nơi hy sinh: Ngã 3 Tạn- Tỉnh Svaysieng- CPC

8. Liệt sĩ: Hoàng Trung Tuyến

Đơn vị: E 25A- KB

Hy sinh tại CPC  đơn vị hành quân từ Phước Long – Tân Biên sang CPC 05 ngày đường thì hy sinh.

Chúng tôi được các đội quy tập LS từ CPC về Việt Nam cung cấp bản danh sách liệt sĩ  này, nhưng không đầy đủ thông tin về từng liệt sĩ. Ai là thân nhân của các liệt sĩ có tên trong danh sách trên xin liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể chi tiết.