Home Tìm mộ liệt sĩ Nhắn tìm thân nhân liệt sĩ DANH SÁCH LIỆT SĨ F2 QUÊ HƯNG YÊN HY SINH TẠI QUẢNG NAM

DANH SÁCH LIỆT SĨ F2 QUÊ HƯNG YÊN HY SINH TẠI QUẢNG NAM

Danh sách các liệt sĩ đã có mộ tại tỉnh Quảng Nam

 

STT

Họ & tên

Quê quán

Nhập ngũ

Ngày HS

Mộ an táng tại xã

 

Nguyễn Văn Tình

1946

Minh Khai Tiên Lữ 

1965

24.10.1967

c8 d8 e31 f2

B Đào

 

Hoàng (Hà) Ngọc Xưa

1947

Liên Phương Tiên Lữ-

1965

19.10.1967

e31 f2

B Đào

 

Tạ Đức Lâm

1949

Nghìa Hiệp, Yên Mỹ

1966

7.10.1967

c6 d8 e31 f2

B Định

 

Hoàng Văn Chiến

1951

Lạc Hồng Văn Lâm 

1969

27.5.1974

c1 d1 e1 f2

Tam Hiệp-

 

Đỗ Đình Cường

1951

Lạc Hồng Văn Lâm     

1969

07.5.1974

c1 d1 e1 f2

Tam Hiệp-Núi Thành  K

 

Vũ Văn Mai

1948

Chí Linh Phủ Cừ

1966

26.2.1968

c8d5e21

T Thái

 

Nguyễn Định Thuận

 Hải Hưng

   

T Lộc

 

Vũ Văn Chỉnh

1940

Ngô Quyền Tiên Lữ

1965

14.6.1969

c9d9e31

T Cẩm

 

Trần Ngọc Trụ

1939

Ánh Dũng Tiên Lữ

1959

16.6.1966

c3d7e31

T cẩm ảnh mộ

 

Nguyễn Hữu Hào

194847

Bạch Đằng Tiên lữ

1966

20.7.1968

d7e31

T hiệp

Phước Lâm

 

Nguyễn Qu49ang Hùng

1940

Nhật Tân Tiên Lữ

1968

15.5.1969

c1 d7 e31

T Phong

ấp 1 P. Mỹ

 

Cao Đức Thắng

Ân Thi Hải hưng

   

Tiên hiệp

 

Nguyễn Văn Cuộc

1953

Đỗ Xá Ứng Hòa Ninh Giang (ảnh mộ AH)

1970

24.4.1972

BCT e38 f2

Bình Sơn Hiệp Đức

 

Nguyễn Hữu Thinh

1945

mộ Phạm Văn Trịnh

Quảng châu tiên lữ 

1965

16.6.1966

c7d3e31f2

tiên cẩm

ảnh mộ

 

Lê Đăng Mối

 1946

Cương Chính tiên lữ

1965

16.6.1966

tiên cẩm ảnh mộ

 

Lê Đức Hoạt

1944

Mộ Nguyễn Đức Hoạt

Ngô Quyền tiên Lữ

k có f2

1965

16.6.1966

c7 d7 e31

tiên cẩm

 

Nguyễn Văn Mỹ

 Hải Hưng

   

Tiên thọ

 

Phạm Quang Thảo

Hải hưng

   

T Thọ

 

Vũ Văn Mai

1948

Chí Linh Phủ Cừ

1966

26.2.1968

c8 d5 e21

T thái

thôn 8 kỳ nghĩa

 

Phạmj Văn Kế

1953

Thủ Sĩ Tiên Lữ Hưng yên

 

05.3.1975

nt o f2

 

Lê Bá Chỉu

Phạm Bôi Dị Sử Mỹ Hào Hưng yên

 

21.11.1967

nt

 

Lê Thế Bính

Tiên Lữ

   

T Cẩm

 

Lê Văn Mới

Cương Trập tiên Lữ

   

t cẩm

 

Hoàng Văn Nở

Bạch Đằng Tiên Lữ

   

t cẩm

 

Phạm Xuân Sinh

1940

Hoàng Bồ Thanh Miện

1960

16.6.1966

t cẩm

 

Phạm Văn Trịnh

Vũ Văn Chinh      1940

Quảng Châu tiên lữ

Ngô Quyễn Tiên Lữ

 

14.6.1969

c9d9e31

t cẩm

 

Trần Ngọc Trụ

An Giang Anh Dũng Tiên Lữ

 

16.6.1966

t cẩm

 

Phạm Quang Thao

hải Hưng

   

t thọ

 

Hoàng Văn Hải

Hải hưng

   

t thọ

 

Chu Quang Hiển

Văn Phú Văn Giang

   

T Sơn

 

Lâm Đình Lập

1949

Hiến Nam Kim Động

1968

27.12.1968

c7d8e31

Tam Phước

 

Bùi Văn Túy

Quảng Hưng Phủ Cừ Hưng Yên

 

5.3.1968

NTLS K rông păk

đăclắc

 

Trần Văn Thoa

quyết tiến phủ cừ hưng yên

 

5.3.1968

NTLS K rông păk

đăclắc

 

Trần Hồng Dân (Dãn)

Đồng Tiến Khoái châu

 

6.10.1965

NTLS K rông păk

đăclắc

 

Lê Văn Thăng

Nam Đông Nam Thanh

 

9.5.1980

NTLS Huyện EAH’LEO

 Tỉnh ĐĂK LĂK

 

Nguyễn Thị Tho

Nhật Quang Nam Thanh

 

9.5.1980

NTLS Huyện EAH’LEO

 Tỉnh ĐĂK LĂK

 

Nguyễn Văn Tuất

Am Lâm Nam Thanh

 

9.5.1980

NTLS Huyện EAH’LEO

 Tỉnh ĐĂK LĂK

 

Nguyễn Xuân Điển

Tân Tiên Văn Yên hưng yên

 

15.1.1979

NTLS huyện CƯ G’MAR- tỉnh ĐĂK LĂK

 

Nguyễn Văn Đức

Hồng Vân An Thư Hải Hưng

??????

19.4.1980

NTLS Huyện EAH’LEO

 Tỉnh ĐĂK LĂK

 

Phạm Văn Thảo

Cổ Thành Chí Lnh

 

5.1.1970

NTLS huyện CƯ G’MAR- tỉnh ĐĂK LĂK

 

Đinh Hùng Thúy

Ngọc Long Yên Mỹ

 

6.7.1979

 
 

Nguyễn Chí Hinh

Hồng Tiến Thái Châu

 

2.4.1978

NTLS Tỉnh ĐăK Nông

 

Trương Thanh Bình

Trại Trang yên Mỹ

 

15.2.1973

NTLS tỉnh Đăk Nông

 

Phạm Hữu Ý

Liên Khế Khoái châu Hưng yên

 

18.5.1978

NTLS tỉnh Đăk lăk

 

Nguyễn Văn Thìn

Khoái Châu

 

31.1.1973

NTLS TX Buôn Hồ Đăk lăk

 

Nguyễn Văn Thịnh

Yên Hưng HH

 

14.4.1975

NTLS TX Buôn Hồ Đăk lăk

 

Đỗ Đình Bí

Tứ Đôn Khoái Châu

 

18.1.1979

NTLS tỉnh Đăc lăk

 

Nguyễn Văn Tiễn

Minh Phúc Văn Giang

 

3.12.1975

NTLS tỉnh Đăc lăk

 

Nguyễn Danh Tám

Ngọc Hưng Thanh Miện

 

10.3.1975

NTLS tỉnh Đăc lăk

 

Đào Đình Phú

Hoàng Hoa Thám ân thi

 

02.02.1976

NTLS tỉnh Đăc lăk

 

Nguyễn Văn Nhã

Thanh Giang Thanh Miện

 

27.3.1975

NTLS tỉnh Đăc lăk

 

Nguyễn Văn Mùi

Nhất quang Phủ cừ

 

21.12.1969

NTLS tỉnh Đăc lăk

 

Trần Văn Thao

Quyết Tiến Phủ Cừ

   

NTLS huyện K RÔNG ÂNA

tỉnh đăk lăk

 

Phạm Văn Dựng

Dạch Bàng Ân Thi

 

31.3.1975

NTLS tỉnh Đăc lăk

 

Nguyễn Dương Chiến

Bích Trang Ân Thi

 

0.3.1975

NTLS tỉnh Đăc lăk

 

Nguyễn Quốc Cục

Việt Cường Yên Mỹ

 

20.3.1975

NTLS tỉnh Đăc lăk

 

Hoàng Văn Bồng

Việt Hùng Văn Lãng HH

 

14.5.1975

NTLS tỉnh Đăc lăk

 

Nguyễn Duy Thanh

Ngọc Long Mỹ Văn Hưng Yên

 

-------------

NTLS TX Buôn Hồ Đăk lăk