Home Tìm mộ liệt sĩ Nhắn tìm thân nhân liệt sĩ DANH SÁCH LIỆT SĨ E18 F325 HY SINH TẠI QUẢNG BÌNH Tại Xa Văn La -Lương Ninh- Quảng Ninh QB

DANH SÁCH LIỆT SĨ E18 F325 HY SINH TẠI QUẢNG BÌNH Tại Xa Văn La -Lương Ninh- Quảng Ninh QB

DANH SÁCH LIỆT SĨ E18 F325 HY SINH TẠI QUẢNG BÌNH Tại Xa Văn La -Lương Ninh- Quảng Ninh QB

 

 

STT

Ho và tên

Quê quán

Ngày hy sinh

Ghi chú

1

Nguyễn Đức Lan

(Ngô Đức Lan)

Cẩm Minh- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

15.5.1972

e18-f325

2

Nguyễn Văn Kiên

( Kiều)

Đồng Tiến- Tú Bình- Thái Nguyên

15.5.1972

e18-f325

3

Trần Văn Kiều

-Thanh Quan - Thanh Chương Nghệ An

15.5.1972

e18-f325

4

Lê Văn Tiến

Bản Nguyên - Lâm Thao- Vĩnh Phú

15.5.1972

e18-f325

5

Nguyễn Văn Dũng

Trạch Mỹ Lộc- Ba Vì- Hà Tây

15.5.1972

e18-f325

6

Nguyễn Hữu Thịnh

Thạch Đà - Yên Lãng- Vĩnh Phú

15.5.1972

e18-f325

7

Nguyễn Văn Luận

Trung Lương- Bình Lục Nam Hà

15.5.1972

e18-f325

8

Nguyễn Văn Ty

 không rõ quê

15.5.1972

e18-f325

9

Nguyễn Hữu Tính

Tiến Dược - Đa Phúc - Vĩnh Phú

15.5.1972

e18-f325