Home Tìm mộ liệt sĩ Nhắn tìm thân nhân liệt sĩ NHẮN TÌM THÂN NHÂN CỦA CÁC LIỆT SĨ tại NTLS xã Vĩnh Ninh Quảng Ninh QB

NHẮN TÌM THÂN NHÂN CỦA CÁC LIỆT SĨ tại NTLS xã Vĩnh Ninh Quảng Ninh QB

NTLS Xa VinhNinh

 NHẮN TÌM THÂN NHÂN CỦA CÁC LIỆT SĨ tại NTLS xã Vĩnh Ninh Quảng Ninh QB

 

 

STT

Ho và tên

Quê quán

Ngày tháng năm hy sinh

1

Nguyễn Văn Lĩnh

Ninh Xá- Thuận Thành- Hà Bắc

4/1962

2

Trần Văn Tịnh

Phú Kiến - Hải Phòng

6/6/1968

3

Trần Văn Thình

Hồng Thái- Thái Thụy- Thái Bình

1970

4

Nguyễn Đăng Kiếm

Thôn Thương Đông Du- Hà Nội

1972

5

Đỗ Xuân Thao

Thiệu Hóa Thanh Hóa

29.12.1971

6

Nguyễn Đình Năm

Nam Phong -Phú Xuân- Hà Tây

29/1/1968

7

Chu Quý Lượng

Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

23/5/1968

8

Đỗ Bá Thành

Nông Cốn Thanhn Hóa

20/7/1968

9

Lê Thanh Tùng

Hòa Quý- Ninh Xuân- Thanh Hóa

29/12/1971

10

Lê Hồng Thái

Vũ Linh- Yên Bình- Yên Bái

1/1971

11

Trần Đức Vinh

Vũ Thư - Thái Bình

1/4/1971

12

Lưu Ngọc Dược

Vũ Thư- Thái Bình

7/1967

13

Chu Văn Vỵ

Phú Linh- Đại Từ Bắc Thái

29/12/1971

14

Vũ Duy Kiếm

Khoái Châu- Hưng Yên

12/1967

15

Nguyễn Xuân Thân

Phù Xá Thạch Thất- Hà Tây

25/5/1968

16

Trần Văn Quý

Tân Hưng- Tiên Lữ- Hải Hưng

 k

17

Hà Thị Xuyến

Thái Thụy- Thái Bình

12/12/1973

18

Trần Quốc Tuấn

Lý Nhân - Nam Hà

12/01/1971