Home Tìm mộ liệt sĩ Mộ liệt sĩ đã quy tập MỘ LIỆT SĨ QUÊ YÊN BÁI TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN
Email

457524-DSC03789MỘ LIỆT SĨ QUÊ YÊN BÁI  TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN

 

STT

Họ tên liệt sỹ

Năm
Sinh

Quê quán

Ngày HS

Tên NTLS

1

Hoàng Văn Bàn

1947

, Văn Yên, Yên Bái

17/01/1973

Vĩnh Hưng

2

Nguyễn Văn Cảnh

 

Kim Thành, Tân Yên, Yên Bái

08/02/1969

Tỉnh Long An

3

Phòng Đình Chi

 

Ninh Yến, Lục Yên, Yên Bái

15/04/1970

Đức Huệ

4

Trương Văn Chinh

 

Bảo Hà, Bảo Yên, Yên Bái

12/06/1969

Tỉnh Long An

5

Dương ngọc Chính

 

Minh Tiến, Lục Yên, Yên Bái

31/03/1969

Tỉnh Long An

6

Nguyễn Văn Chính

 

, Tân Yên, Yên Bái

29/12/1973

Vĩnh Hưng

7

Nguyễn Văn Chua

 

, Văn Yên, Hoàng Liên Sơn

23/06/1972

Tỉnh Long An

8

Nguyễn Tiến Chức

 

Vĩnh Kiến, Yên Bình, Yên Bái

10/11/1969

Tỉnh Long An

9

Phạm Văn Dẫn

1945

, Chấn Yên, Yên Bái

28/04/1974

Vĩnh Hưng

10

Mông Văn Đê

 

Vĩnh Bảo, Bảo Yên, Yên Bái

03/07/1969

Tỉnh Long An

11

Hoàng Văn Điểm

 

Vũ Linh, Yên Bình, Yên Bái

06/06/1973

Tỉnh Long An

12

Lương Xuân Đỉnh

 

Nam Lan, Văn Yên, Yên Bái

02/05/1970

Đức Huệ

13

Mông Văn Đoàn

 

Trần Vĩnh, Lục Yên, Yên Bái

12/05/1969

Tỉnh Long An

14

Lương Ngọc Dương

 

Lâm Thừơng, Lục Yên, Yên Bái

12/05/1969

Tỉnh Long An

15

Ma Văn Đuông

1943

Nghĩa Đàn, Bảo Yên, Yên Bái

 

Đức Huệ

16

Bùi Xuân Hận

 

Cẩm nhân, Yên Bình, Yên Bái

20/06/1969

Tỉnh Long An

17

Nông Xuân Hiếu

 

Yên Thái, Văn Yên, Yên Bái

02/05/1970

Đức Huệ

18

Lý Văn Hộ

 

Thái Nguyên, Yên Bình, Yên Bái

28/05/1969

Tỉnh Long An

19

Nguyễn Minh Hoàng

 

Trung Thành, Phú Yên, Yên Bái

08/02/1969

Tỉnh Long An

20

Trần Văn Hội

 

, Yên Bình, Yên Bái

10/03/1969

Tỉnh Long An

21

Nguyễn Văn Hợi

 

Đông Cùng, Yên Văn, Yên Bái

12/05/1969

Tỉnh Long An

22

Nông Đình Hữu

 

Thái Nguyên, Yên Bình , Yên Bái

28/01/1973

Tỉnh Long An

23

Hoàng Hải Lị

1945

Tân Lĩnh, Lục yên, Yên Bái

10/12/1970

Đức Hòa

24

Thon Đức Lợi

 

Phú Tràng, Bảo Yên, Yên Bái

12/05/1969

Tỉnh Long An

25

Nguyễn Văn Luật

 

, , Yên Bái

08/12/1972

Tỉnh Long An

26

Nguyễn Văn Luật

 

, , Yên Bái

08/12/1972

Tỉnh Long An

27

Hà Đức Lủy

 

Long Khánh, Bảo Yên, Yên Bái

03/07/1969

Tỉnh Long An

28

Nguyễn Văn Mai

 

Thanh Xuyên, Yên Bình, Yên Bái

02/05/1970

Đức Huệ

29

Trần Văn Nga

 

An Lâm, Châu Yên, Yên Bái

12/05/1969

Tỉnh Long An

30

Hoàng Ngọc Ngang

 

Cảm Con, Bảo yên, Yên Bái

20/06/1969

Tỉnh Long An

31

Nguyễn Văn Nghi

 

Quế Hạ, Văn Yên, Yên Bái

02/05/1970

Đức Huệ

32

Trần Văn Nhận

 

Bảo Hưng, Chấn Yên, Yên Bái

13/01/1972

Tỉnh Long An

33

Hoàng Xuân Thạch

 

Tân Tập, Lục Yên, Yên Bái

27/06/1969

Tỉnh Long An

34

Lò Văn Thăng

 

Văn Du, Thượng Văn, Yên Bái

13/04/1975

Tỉnh Long An

35

Hán Văn Thanh

1945

Tân Đồng, Chấn Yên, Yên Bái

14/04/1969

Đức Hòa

36

Hoàng Kim Thành

 

Vũ Ninh, Yên Bình, Yên Bái

0/08/1969

Tỉnh Long An

37

Nguyễn Văn Thành

 

Yên Phú, Văn Yên, Yên Bái

 

Đức Huệ

38

Hoàng Phóng Thích

 

Minh Xuân, Lục Yên, Yên Bái

04/07/1969

Tỉnh Long An

39

Đinh Xuân Thủ

 

Thang Thía, Văn Yên, Yên Bái

02/05/1970

Đức Huệ

40

Ngô Văn Thưng

 

Yên Bình, Yên Sơn , Hoàng Liên Sơn

11/05/1970

Tỉnh Long An

41

Lê Đức Thưởng

 

Việt Cường, Chấn Yên, Yên Bái

12/05/1969

Tỉnh Long An

42

Hà Văn Tịch

 

, Đông Cuông, Yên Bái

12/05/1969

Tỉnh Long An

43

Phạm Đức Toa

 

Vĩnh Lạc, Lục Yên, Yên Bái

16/08/1973

Tỉnh Long An

44

Bùi Quang Trung

 

KP4, TX Yên Bái, Hoàng Liên Sơn

27/09/1978

Tỉnh Long An

45

Trần Hùng Trủng

 

Vĩnh Kiên, Yên Bình, Yên Bái

25/03/1969

Tỉnh Long An

46

Phùng Đình Tý

 

Vĩnh Kiên, Yên Bình, Yên Bái

23/07/1971

Tỉnh Long An

47

Hoàng Công Ước

 

Minh Trấn, Lục yên, Yên Bái

28/01/1973

Tỉnh Long An

48

Tô Văn Ước

 

Minh Trấn, Lục yên, Yên Bái

28/01/1973

Tỉnh Long An

49

Trương Văn Vàng

 

Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái

12/05/1969

Tỉnh Long An

50

Nguyễn Văn Việt

 

Giới Khuyên, Châu Yên , Yên Bái

03/07/1969

Tỉnh Long An

51

Cao Phú Vinh

 

Long Hiệp, Văn Yên, Yên Bái

27/03/1969

Tỉnh Long An

52

Hoàng Văn Xe

 

Lương Quỳ, Văn Bầy, Yên Bái

28/01/1973

Tỉnh Long An