Home Tìm mộ liệt sĩ Mộ liệt sĩ đã quy tập MỘ LIỆT SĨ QUÊ VĨNH PHÚ TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN
Email

457524-DSC03789MỘ LIỆT SĨ QUÊ VĨNH PHÚ TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN

 

 

STT

Họ tên liệt sỹ

Năm
Sinh

Quê quán

Ngày HS

Tên NTLS

1

Nguyễn Văn An

 

Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phú

28/05/1969

Tỉnh Long An

2

Hà Đảng Ba

 

Đồng Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ

15/05/1972

Tỉnh Long An

3

Lưu Văn Bản

 

Văn Tiến, Yên Lạc, Vĩnh Phú

18/09/1968

Tỉnh Long An

4

Vũ Văn Bản

 

Phổ Tam, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú 

10/01/1968

Tỉnh Long An

5

Nguyễn Văn Bãng

 

Tân Lương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

28/05/1969

Tỉnh Long An

6

Nguyễn Văn Bảng

 

Bầu Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

0/03/1969

Tỉnh Long An

7

Phạm Văn Bẩy

 

Trung Hòa, Yên Lạc, Vĩnh Phú

29/06/1969

Tỉnh Long An

8

Nguyễn Văn  Canh

 

Kim Xá, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

05/09/1968

Tỉnh Long An

9

Phạm Văn Cay

 

Bình Định, Yên Lạc, Vĩnh Phú

21/09/1968

Tỉnh Long An

10

Nguyễn Văn Chỉ

 

Hải Nên, Lập Thạch, Vĩnh Phú 

25/06/1968

Tỉnh Long An

11

Hoàng Văn Chiên

 

Nhân Đạo, Lập Trạch, Vĩnh Phú 

10/09/1969

Tỉnh Long An

12

Nguyễn Đình Chuật

1941

, Lập Thạch, Vĩnh Phú

25/05/1974

Vĩnh Hưng

13

Nguyễn Văn Chức

 

Ngũ Kiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

0/05/1970

Tỉnh Long An

14

Nguyễn Văn Chuốt

 

Trang Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phú 

16/08/1968

Tỉnh Long An

15

Khổng Văn Cư

 

Cao Phượng, Lập Thạch, Vĩnh Phú

25/07/1968

Tỉnh Long An

16

Dương Văn Cử

 

Đồng Quế, Lập Thạch, Vĩnh Phú

18/01/1974

Tỉnh Long An

17

Kim Văn Cục

 

Bình Định, Yên Lạc, Vĩnh Phú

21/01/1968

Tỉnh Long An

18

Nguyễn Đạo Cung

 

Sơn Dương, Phong Châu , Phú Thọ

0/06/1969

Tỉnh Long An

19

Hoàng Văn Củng

 

Đại Từ, Yên Lạc, Vĩnh Phú

16/08/1968

Tỉnh Long An

20

Hoàng Văn Đắc

 

Đăng Phú, Tam Chi, Vĩnh Phú

02/06/1972

Tỉnh Long An

21

Mai Văn Đàm

1948

, An Hà, Vĩnh Phú

26/02/1975

Vĩnh Hưng

22

Vũ Thiện Đáp

 

Vân Trung, Lập Thạch, Vĩnh Phú

07/04/1972

Tỉnh Long An

23

Nguyễn Duy Đạt

1942

, Yên Lãng, Vĩnh Phú

02/05/1974

Vĩnh Hưng

24

Trần Đầy

 

, Lập Thạch, Vĩnh Phú

12/06/1972

Vĩnh Hưng

25

Nguyễn Văn Đỉnh

 

Tân Dân, Kim Anh, Vĩnh Phú

11/05/1970

Tỉnh Long An

26

Phạm Văn Đỉnh

 

Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phú

27/03/1969

Tỉnh Long An

27

Đinh Mậu Đoàn

 

Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ

18/10/1972

Tỉnh Long An

28

Nguyễn Đình Đồn

1950

, Hạ Hòa, Vĩnh Phú

03/06/1974

Vĩnh Hưng

29

Phùng Kim Đồng

 

, , Vĩnh Phú

12/06/1978

Mộc Hóa

30

Lê Văn Dụ

 

Nam Liên, Kim Anh, Vĩnh Phú

31/08/1969

Tỉnh Long An

31

 Đặng Quang Dục

1946

, Đoan Hùng, Vĩnh Phú

30/04/1974

Vĩnh Hưng

32

Đặng Quang Dục

1946

Minh Tiến, Đoàn Hùng, Vĩnh Phú

30/04/1974

Đức Huệ

33

Phạm Đức Dục

 

, , Vĩnh Phú

05/07/1972

Mộc Hóa

34

Lê Qui Đức

1950

Kim Thọ, Ngọc Lạc, Vĩnh Phú

23/08/1972

Tỉnh Long An

35

Hoàng Đình Dưỡng

 

Thu Cúc, Thanh Sơn, Phú Thọ

19/01/1969

Tỉnh Long An

36

Lê Văn Đường

 

Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ

30/01/1974

Tỉnh Long An

37

Nguyễn Văn Giải

 

Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phú

30/06/1969

Tỉnh Long An

38

Tạ Văn Giám

 

Minh Đức, Kim Anh, Vĩnh Phú

27/02/1969

Tỉnh Long An

39

Nguyễn Tiến Giao

 

, Vĩnh Tiến, Vĩnh Phú

 

Vĩnh Hưng

40

triệu Đức Gới

 

Đông  ích, Lập Thạch, Vĩnh Phú 

19/01/1974

Tỉnh Long An

41

Lê Quang Hán

 

Nhân Đạo, Lập Thạch, Vĩnh Phú

04/07/1969

Tỉnh Long An

42

Lê Hồng Hiên

1947

, Lập Trạch, Vĩnh Phú

24/05/1972

Tỉnh Long An

43

Lê Văn  Hiên

 

Đức Bài, Lập Trạch, Vĩnh Phú

24/05/1973

Tỉnh Long An

44

Nguyễn Văn Hiền

1943

Vinh Quang, Tam Dương, Vĩnh Phú

13/05/1970

Tỉnh Long An

45

Lê Văn Hiển

 

Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ

25/03/1969

Tỉnh Long An

46

Nguyễn Văn Hiếu

 

Lai Châu, Yên Lãng, Vĩnh Phú 

27/09/1970

Tỉnh Long An

47

Bùi Xuân Hòa

 

Văn Long, Hạ Hòa, Vĩnh Phúc

16/09/1969

Tỉnh Long An

48

Lê Tiến Hòa

 

Bảo Thanh, Phù Minh, Vĩnh Phú

11/05/1970

Tỉnh Long An

49

Phùng Văn Hòa

1940

, , Vĩnh Phú

23/05/1973

Đức Hòa

50

 Đổ Ngọc Hồi

1950

, Thanh Ba, Vĩnh Phú

25/05/1974

Vĩnh Hưng

51

Đặng Quang Hồi

1950

Sơn Cương, Thanh Ba, Vĩnh Phú

30/04/1974

Đức Huệ

52

Nguyễn Văn Hợi

 

Tiền Phong, Yên Lãng, Vĩnh Phú

11/05/1968

Tỉnh Long An

53

Nguyễn Hữu Hồng

1944

Đồng Luận, Tam Thanh, Vĩnh Phú

19/05/1969

Tỉnh Long An

54

Đoàn Văn Hùng

1950

, Thanh Ba, Vĩnh Phú 

16/05/1974

Vĩnh Hưng

55

Đinh Quang Hữu

 

Tam Cường, Tam Nông, Vĩnh Phú

27/05/1972

Tỉnh Long An

56

Trần Ngọc Huỳnh

 

Đoan Nghĩa, Đoan Hùng, Phú Thọ

27/01/1973

Tỉnh Long An

57

Hà Công Khoan

 

Tuy Lộc, Cẩm Khê, Vĩnh Phú 

03/07/1969

Tỉnh Long An

58

Nguyễn Văn Khuỷ

 

Cao Minh, Kim Anh, Vĩnh Phú

08/02/1969

Tỉnh Long An

59

Hoàng Văn Kiệm

 

Văn Tiễn, Văn lạc, Vĩnh Phú

16/08/1968

Tỉnh Long An

60

Nguyễn Văn Lạc

1950

, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú

03/06/1974

Vĩnh Hưng

61

Lê Văn Lài

 

, Hạ Hòa, Vĩnh Phú

11/03/1975

Vĩnh Hưng

62

Nguyễn Như Lại

 

Sơn Vị, Lâm Thao, Vĩnh Phú

27/05/1969

Tỉnh Long An

63

Bùi Văn Lâm

 

Hoàng Kiên, Yên Lãng, Vĩnh Phú

12/07/1972

Tỉnh Long An

64

Lê Văn Lâm

1945

Vĩnh Châu, Hạ Hòa, Vĩnh Phú

11/03/1975

Vĩnh Hưng

65

Nguyễn Hồng Lâm

 

Trung kiên, Yên Lạc, Vĩnh Phú

05/09/1968

Tỉnh Long An

66

Phạm Đức Lễ

 

, Tam Lương, Vĩnh Phú

20/11/1972

Vĩnh Hưng

67

Nguyễn Tiến Lịch

 

Bảng Gia, Lập Trạch, Vĩnh Phú

06/08/1972

Tỉnh Long An

68

Nguyễn Văn Liên

1953

, Lập Thạch, Vĩnh Phú

14/07/1978

Mộc Hóa

69

Vũ Xuân Linh

 

liên Chương, Hạ Hòa, Vĩnh Phú

23/06/1973

Tỉnh Long An

70

Nguyễn Bá Lộc

 

Thanh Khái, Trang Sơn, Vĩnh Phú

20/02/1969

Tỉnh Long An

71

 Đổ Tuấn Long

1951

Đại Từ, Yên Lạc, Vĩnh Phú

28/01/1974

Đức Hòa

72

Vũ Văn Lỏng

 

Thị Liển, Cẩm Khê, Vĩnh Phú

08/07/1969

Tỉnh Long An

73

Lê Thế Luân

 

Yên Kiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

06/06/1969

Tỉnh Long An

74

Hoàng Trung Lục

 

Vũ Quan, Phù Ninh, Vĩnh Phú

0/04/1970

Tỉnh Long An

75

Nguyễn Văn Lực

1950

11, 11, Phú Thọ

17/05/1968

Cần Giuộc 

76

Tràn Công Lực

 

Đồng Lâm Đồng Kỷ, Hạ Hòa, Phú Thọ

1975

Tỉnh Long An

77

Hoàng Văn Lưu

D 7

Tỉnh    Lương, Cẩm Khê, Vĩnh Phú 

0/01/1973

Tỉnh Long An

78

Phùng Trọng Lưu

 

Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

18/09/1968

Tỉnh Long An

79

Đỗ Tranh Luyện

 

, , Phú Thọ

19/01/1970

Châu Thành

80

Lê Văn Lý

 

Đức Bắc, Lập Trạch, Vĩnh Phú

0/12/1969

Tỉnh Long An

81

Trần Văn Mạnh

 

Đại Phạm, Hạ Hòa, Vĩnh Phú

0/01/1970

Tỉnh Long An

82

Trần Xuân Mậu

 

Quảng Yên, Lập Thạch, Vĩnh Phú

06/02/1972

Tỉnh Long An

83

Nguyễn Văn Mích

 

Đồng Vân, Yên Lạc, Vĩnh Phú

12/05/1969

Tỉnh Long An

84

Trần Duy Minh

1954

, Bình Xuyên, Vĩnh Phú

18/12/1977

Mộc Hóa

85

Phùng Văn Mới

 

Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

02/05/1970

Tỉnh Long An

86

Hoàng Thế Mưu

 

, , Vĩnh Phú

06/08/1972

Mộc Hóa

87

Hà Hoàng Mỹ

 

, , Vĩnh Phú

12/06/1978

Mộc Hóa

88

Nguyễn Đức Mỹ

1952

, Phú Thọ, Vĩnh Phú

02/05/1974

Vĩnh Hưng

89

Lê Chí Nên

 

Thượng tTưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

25/05/1969

Tỉnh Long An

90

 Đặng Kim Ngân

 

Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phú

20/02/1969

Tỉnh Long An

91

Đinh Văn Ngân

 

Cao Minh, Kim Anh, Vĩnh Phú

30/11/1969

Tỉnh Long An

92

Nguyễn Hồng Ngân

 

, Yên Lãng, Vĩnh Phú

11/02/1972

Tỉnh Long An

93

Phùng Hữu Nghị

 

Phương Thịnh, Tam Nông, Vĩnh Phú

03/01/1971

Tỉnh Long An

94

Bùi Xuân Nghiên

 

Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ

24/06/1972

Tỉnh Long An

95

Nguyễn Văn Ngôn

 

Tân kiên, Lâm Thao, Vĩnh Phú

05/09/1968

Tỉnh Long An

96

Nguyễn Duy Nhạc

 

, , Vĩnh Phú

05/07/1972

Mộc Hóa

97

Nguyễn Tính Nhân

 

Văn cang, Hạ Hòa, Vĩnh Phú

19/05/1972

Tỉnh Long An

98

Nguyễn Văn Nhật

 

Yên Khê, Thanh Phú, Vĩnh Phú

0/02/1970

Tỉnh Long An

99

Đoàn Phúc Nhiệm

 

Vĩnh Lại, Lâm Thao, Vĩnh Phú

26/05/1970

Tỉnh Long An

100

Phùng Văn Phó

 

Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

18/04/1972

Tỉnh Long An

101

Cao Xuân Phú

 

Quốc Thạch, Ngọc Lạc, Vĩnh Phú

11/05/1970

Tỉnh Long An

102

Lê  Xuân Phúc

 

Nguyệt Cẩm, Ngọc Lạc, Vĩnh Phú

13/06/1970

Tỉnh Long An

103

Nguyễn Văn Phúc

 

Hải Lựu, Lập Trạch, Vĩnh Phú

08/11/1969

Tỉnh Long An

104

Cao Thi Quang

 

Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ

26/05/1969

Tỉnh Long An

105

Nguyễn Hồng Quảng

 

Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phú

20/02/1969

Tỉnh Long An

106

Lê Xuân Quát

1950

, Thanh Ba, Vĩnh Phú

13/01/1975

Vĩnh Hưng

107

 Đổ Quang Quý

 

Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

16/08/1968

Tỉnh Long An

108

Tạ Thanh  Quý

 

Bình định, Yên Lạc, Vĩnh Phú

20/01/1972

Tỉnh Long An

109

Nguyễn Văn Rạng

 

Phù Minh, Phù Ninh, Vĩnh Phú

13/05/1972

Tỉnh Long An

110

Hoàng Xuân Rem

 

Thu Cúc, Thanh Sơn, Vĩnh Phú

18/09/1968

Tỉnh Long An

111

Ngô Văn Sang

 

Đại Từ, Yên Lạc, Vĩnh Phú 

12/01/1972

Tỉnh Long An

112

Nguyễn Văn Sáu

 

Duy Phương, Tam Nương, Vĩnh Phú

25/06/1968

Tỉnh Long An

113

 Đào Quang Sinh

 

Thượng Nông, Tam Nông, Vĩnh Phú

09/04/1972

Tỉnh Long An

114

Nguyễn Trung Sộ

 

Tiến Kiên, Lâm Thao, Vĩnh Phú

10/06/1969

Tỉnh Long An

115

Nguyễn Văn Song

1949

, Đa Phúc, Vĩnh Phú

27/04/1974

Vĩnh Hưng

116

Nguyễn Văn Sửu

 

An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

24/06/1969

Tỉnh Long An

117

Nguyên Văn Sửu

 

Chi Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ

26/07/1968

Tỉnh Long An

118

Trần Tạc

1938

Đồn Xá, Yên lạc, Vĩnh Phú

06/08/1971

Tỉnh Long An

119

Nguyễn Đắc Tâm

 

, Vĩnh Kiên, Vĩnh Phú 

0/01/1970

Tỉnh Long An

120

Nguyễn Minh Tâm

1949

, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

22/05/1974

Vĩnh Hưng

121

Trần Minh Tâm

 

Yên lập, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

29/01/1973

Tỉnh Long An

122

Lê Sĩ Tầm

 

Quách Tiên, Yên Lạc, Vĩnh Phú

11/08/1972

Tỉnh Long An

123

Nguyễn Văn Tảo

 

, , Vĩnh Phú

28/10/1969

Châu Thành

124

Tạ Công Thảm

 

Trần Hùng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

29/02/1969

Tỉnh Long An

125

Phùng Mạnh Thân

 

, , Vĩnh Phú

05/07/1972

Mộc Hóa

126

Hà Chiến Thắng

1952

, Đền Hùng, Vĩnh Phú 

13/06/1972

Vĩnh Hưng

127

Vũ Viết Thắng

1958

Bình Bộ, Phong Châu, Vĩnh Phú

 

Vĩnh Hưng

128

Cao Văn Thanh

 

, , Vĩnh Phú

25/05/1969

Tỉnh Long An

129

Hà Văn Thành

 

Trường Thịnh, Phù Ninh, Vĩnh Phú

27/06/1969

Tỉnh Long An

130

Hoàng Kim Thành

 

Hưng Long, Yên lạc, Vĩnh Phú

20/09/1973

Tỉnh Long An

131

Phạm Văn Thành

1940

Lam Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phú

11/05/1970

Tỉnh Long An

132

Trần Văn Thành

1951

, Thanh Ba, Vĩnh Phú

08/12/1974

Vĩnh Hưng

133

Trịnh N Thành

1950

, Thị xã, Phú Thọ

15/11/1975

Vĩnh Hưng

134

Nguyễn Văn Thảo

 

Tế Lễ, Yên Lạc, Vĩnh Phú

05/09/1968

Tỉnh Long An

135

Trần Quang Thịnh

 

Phú Hộ, Phù Ninh, Vĩnh Phú

25/06/1968

Tỉnh Long An

136

Nguyễn Văn Thôn

1941

Yên Lạc, Yên Lãng, Vĩnh Phú

30/04/1974

Đức Huệ

137

Tạ Đức Thông

 

Cao Mai, Lâm Thao, Vĩnh Phú

17/04/1975

Tỉnh Long An

138

Đoàn Xuân Thu

 

Liên Phương, Hạ Hòa, Vĩnh Phú 

09/07/1973

Tỉnh Long An

139

Phạm Văn Thuận

 

Đông Lương, Yên Lạc, Vĩnh Phú

16/09/1969

Tỉnh Long An

140

Ngô Văn Thức

 

Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phú

12/05/1969

Tỉnh Long An

141

Ngô Văn Thuộc

 

Tiên Phong, Y Lãnh, Vĩnh Phú

11/05/1971

Tỉnh Long An

142

Trần Quốc Thường

 

Phương Tâm, Phù Ninh, Vĩnh Phú

15/10/1972

Tỉnh Long An

143

Nguyễn Ngọc Tiết

 

, , Vĩnh Phú

05/07/1969

Tỉnh Long An

144

Vũ Trung Tín

 

Đại Từ, Bình Xuyên, Vĩnh Phú

07/07/1971

Tỉnh Long An

145

nguyễn Đức Tĩnh

 

Vũ Duy, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

19/08/1968

Tỉnh Long An

146

Nguyễn Văn Toàn

 

Phú Cường, Kim Anh, Vĩnh Phú

15/04/1975

Tỉnh Long An

147

Nguyễn Văn Tôn

 

Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú

11/05/1970

Tỉnh Long An

148

 Đổ Quý Tráng

 

Phù Lộc, Phù Ninh, Vĩnh Phú

14/05/1970

Tỉnh Long An

149

Nguyễn Quốc Trí

 

Đông Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ

20/02/1969

Tỉnh Long An

150

Lương Đình Trọng

 

Võ Miếu, Trang Sơn, Phú Thọ

10/08/1972

Tỉnh Long An

151

Cao Quang Trung

 

Cát Xá, Lâm Thao, Phú Thọ 

06/09/1968

Tỉnh Long An

152

Hồ Đức Từ

 

, , Vĩnh Phúc

1973

Tỉnh Long An

153

Tạ Đức Từ

 

Nghĩa Hưng, Nghĩa Tường, Vĩnh Phú

16/06/1968

Tỉnh Long An

154

Nguyễn Thanh Vân

 

Đông Lâm, Hạ Hòa, Phú Thọ 

15/08/1972

Tỉnh Long An

155

Nguyễn Văn Vạn

 

Phú Minh, Phù Ninh, Vĩnh Phú

13/05/1972

Tỉnh Long An

156

Nguyễn Quốc Việt

 

Sơn Động, Lập Trạch, Vĩnh Phú

08/06/1970

Tỉnh Long An

157

Trần Công Vương

 

, , Vĩnh Phú

26/05/1972

Mộc Hóa

158

Hà Văn Xây

 

Long Cựu, Thanh Sơn, Phú Thọ

15/08/1968

Tỉnh Long An

159

Trần Văn Xuân

 

Cẩm Diên, Cẩm Khê, Vĩnh Phú

16/04/1975

Tỉnh Long An

160

Vũ Đình Xuân

1946

Lâm Lợi, Hạ Hóa, Vĩnh Phú

13/05/1970

Tỉnh Long An

161

Hà Văn Xuyên

 

Viện Thành, Lập trạch, Vĩnh phú

06/06/1969

Tỉnh Long An

162

Nguyễn Hữu Yên

320

Vân Bán, Cẩm Khê, Vĩnh Phú 

0/03/1970

Tỉnh Long An

163

Nguyễn Văn Yên

 

Thanh Hà, Thanh Bai, Phú Thọ

02/05/1970

Đức Huệ