Home Tìm mộ liệt sĩ Mộ liệt sĩ đã quy tập MỘ LIỆT SĨ QUÊ THUỘC VÙNG NÚI PHÍA BẮC TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN
Email

457524-DSC03789MỘ LIỆT SĨ QUÊ THUỘC VÙNG NÚI PHÍA BẮC TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN

 

 

STT

Họ tên liệt sỹ

Năm
Sinh

Quê quán

Ngày HS

Tên NTLS

1

Phan Văn Châm

 

Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang

02/05/1970

Đức Huệ

2

Lương Văn Chi

1948

, Hàm Yên, Tuyên Quang

12/06/1972

Vĩnh Hưng

3

Bùi Quốc Dương

 

, Yên Sơn, Tuyên Quang

02/01/1975

Vĩnh Hưng

4

Nguyễn Văn Hàn

1950

, Sơn Dương, Tuyên Quang

22/04/1975

Cần Đước

5

Nguyễn Văn Lộ

 

Năm Hóa, Sơn Dương, Tuyên Quang

1971

Tỉnh Long An

6

Trần Tất Mão

1950

Ninh Khương, Hàm Yên, Tuyên Quang

04/05/1970

Đức Huệ

7

Bùi Văn Minh

 

, Cao Sơn, Liên Sơn 

11/05/1970

Tỉnh Long An

8

Nông Văn Nguyên

1954

, Quãng Hóa, Cao Lạng

23/01/1978

Mộc Hóa

9

Hoàng Phú nguyệt

1951

Phú Thịnh, Tuyên Hóa, Tuyên Quang

11/05/1970

Tỉnh Long An

10

Lương Hồng Phong

1953

, Hà Quang, Cao Lãng

01/06/1978

Mộc Hóa

11

Hoàng Văn Sang

 

Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn

15/05/1970

Tỉnh Long An

12

Bùi Quốc Sơn

 

Yên Thành, Hưng Sơn, Tuyên Quang

 

Vĩnh Hưng

13

Trần Văn Tam

 

, , Nghĩa Lộ 

05/07/1972

Mộc Hóa

14

Lê Văn Thiếp

 

Phương Lâm, An Hưng, Tuyên Quang

02/05/1970

Đức Huệ

15

Đinh Văn Tiến

1939

, Mộc Châu, Sơn La

03/05/1974

Vĩnh Hưng