Home Tìm mộ liệt sĩ Mộ liệt sĩ đã quy tập MỘ LIỆT SĨ QUÊ THỪA THIÊN HUẾ TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN
Email

457524-DSC03789MỘ LIỆT SĨ QUÊ THỪA THIÊN HUẾ TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN

 

 

STT

Họ tên liệt sỹ

Năm
Sinh

Quê quán

Ngày HS

Tên NTLS

1

Dương Đình Bang

1959

, Bố Trạch, Bình Trị Thiên

30/12/1978

Mộc Hóa

2

Nguyễn Văn Bình

1958

, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên

28/06/1978

Mộc Hóa

3

 Trần Đình Chuộng

1955

, Bố Trạch, Bình Trị Thiên

26/09/1978

Mộc Hóa

4

Đặng Văn Dàng

1960

, Bến Hải, Bình Trị Thiên

07/08/1979

Mộc Hóa

5

Phạm Thế Danh

1960

, Hưng Điền, Bình Trị Thiên

26/09/1978

Mộc Hóa

6

Hà Văn Điệp

1946

Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 

07/05/1973

Đức Hòa

7

Phạm Thái Doãn

1943

Lương Ninh, Quảng Ninh, Bình Trị Thiên

11/05/1972

Đức Hòa

8

Phạm Ngọc Hổ

1913

, , Huế

1968

Đức Huệ

9

Nguyễn Văn Hy

1934

Thủy Phương, Hương Thủy, T. Thiên Huế

23/12/1972

Đức Hòa

10

Trần Duy ích

 

Xuân Thủy, Lệ Thủy, Thừa Thiên Huế

02/05/1970

Tân An

11

Dương Minh Khoa

1958

, Bố Trạch, Bình Trị Thiên

28/06/1978

Mộc Hóa

12

Nguyễn Đình Khôi

1926

Vĩnh Trung, Bến HảI, Quảng Trị

04/05/1970

Tân An

13

Thái Công Loan

1957

, Phong Điều, Bình Trị Thiên

15/05/1978

Mộc Hóa

14

Võ Như Lý

1940

Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 

1970

Đức Hòa

15

Đặng Văn Minh

1954

, , Bình Trị Thiên

26/09/1978

Mộc Hóa

16

Nguyễn Đình Nguyên

 

, , Thừa Thiên Huế

 

Châu Thành

17

Phan Xuân Quảng

1954

, Quãng Trạch, Bình Trị Thiên

06/06/1978

Mộc Hóa

18

Mai Lộc Sinh

1945

, , Bình Trị Thiên

28/04/1975

Đức Hòa

19

Nguyễn Văn Tào

 

 Mỹ Hưng, Hưng Thủy, Thừa Thiên

10/06/1969

Tân An

20

Lê Hữu Thà

1958

, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên

26/09/1978

Mộc Hóa

21

Lê Thị Thêm

 

, Triệu Hải, Bình Trị Thiên

05/02/1981

Mộc Hóa

22

Trần Đình Thi

 

Quảng Lòng, Quảng Trạch, Quảng Bình

25/07/1968

Tân An

23

Huỳnh Viết Thiệu

1922

Vận Xuân, An Ninh, Thừa Thiên Huế

20/05/1948

Đức Hòa

24

Lê Khánh Trúc

1940

, , Vĩnh Linh

26/12/1971

Tân An

25

Nguyễn Đức Việt

1959

, Bến Hải, Bình Trị Thiên

16/04/1978

Mộc Hóa