Home Tìm mộ liệt sĩ Mộ liệt sĩ đã quy tập MỘ LIỆT SĨ QUÊ THANH HÓA TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN
Email

457524-DSC03789MỘ LIỆT SĨ QUÊ THANH HÓA TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN

 

STT

Họ tên liệt sỹ

Năm
Sinh

Quê quán

Ngày HS

Tên NTLS

1

Phạm Văn Ba

 

Cẩm Bình, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

0/05/1970

Tỉnh Long An

2

Phạm Văn Ba

 

, Quảng Sương, Thanh Hóa

21/01/1975

Vĩnh Hưng

3

 Đổ Xuân Bắc

 

, Triệu Sơn, Thanh Hóa

03/06/1974

Vĩnh Hưng

4

Nguyễn Văn Ban

 

Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

18/04/1975

Tỉnh Long An

5

Phạm Văn Bán

 

, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

12/05/1969

Tỉnh Long An

6

Lê Viết Bảng

 

Yên Giang, Định Yên, Thanh Hóa

17/08/1972

Tỉnh Long An

7

Nguyễn Xuân Bảo

1940

Thọ Xuân, Xuân Vinh, Thanh Hóa

13/05/1970

Tỉnh Long An

8

Lê Ngọc Bích

1948

Quảng Nhân, Quảng Sương, Thanh Hóa

24/04/1975

Đức Hòa

9

Nguyễn Xuân Biện

 

, , Thanh Hóa

21/07/1972

Mộc Hóa

10

Nguyễn Đức Biểu

1951

Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa

07/08/1972

Tỉnh Long An

11

Hứa Duy Bình

1951

, Thoại  Sơn, Thanh Hóa

09/12/1974

Vĩnh Hưng

12

Hoàng Minh Bồi

1950

Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

23/08/1972

Tỉnh Long An

13

Nguyễn Văn Bốn

 

Nga Thủy, Nga Sơn , Thanh Hóa

24/04/1975

Tỉnh Long An

14

Bùi Văn Cẩm

 

Thanh Tiên, Thạch Thành, Thanh Hóa

31/10/1972

Tỉnh Long An

15

Bùi Ngọc Cảnh

 

, Tỉnh Gia, Thanh Hoá

25/02/1974

Vĩnh Hưng

16

Trần Hữu Cảnh

 

, , Thanh Hóa

05/07/1972

Mộc Hóa

17

Lê Văn Cát

 

, , Thanh Hóa

1970

Đức Huệ

18

Trịnh Đức Cầu

 

, , Thanh Hóa

05/07/1972

Mộc Hóa

19

Nguyễn Văn Châu

 

, Hậu Lộc, Thanh Hóa

02/01/1971

Đức Huệ

20

Lê Khắc Chiêu

1958

, Ngọc Lạc, Thanh Hóa

10/02/1978

Mộc Hóa

21

Nguyễn Ngọc Chính

1952

, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

29/04/1974

Vĩnh Hưng

22

Nguyễn Văn Chữ

 

Hoàng Minh, Hòang Hóa, Thanh Hóa

24/04/1975

Tỉnh Long An

23

Nguyễn Ngọc Chúc

1954

, Hậu Lộc, Thanh Hóa

20/05/1974

Vĩnh Hưng

24

Bùi Đức Chung

 

, , Thanh Hóa

11/01/1972

Mộc Hóa

25

Hoàng Huy Chương

1957

, Thọ Xuân, Thanh Hóa

26/03/1978

Mộc Hóa

26

Vũ Ngọc Cường

1953

Thiệu Tâm, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

28/04/1974

Bến Lức

27

Đinh Xuân Đắc

 

Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

02/02/1969

Tỉnh Long An

28

Nguyễn Đình Đáng

 

Ngọc Liên, Ngọc Lạc, Thanh Hóa

30/06/1972

Tỉnh Long An

29

Nguyễn Xuân Danh

 

Thanh Bình, Nông Cống, Thanh Hóa

11/01/1969

Tỉnh Long An

30

Phạm Quốc Đạt

 

Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa

19/04/1975

Tỉnh Long An

31

Phạm Văn Dày

1952

, Hậu Lộc, Thanh Hóa

25/05/1974

Vĩnh Hưng

32

Trần Xuân Đệ

 

, Nga Sơn, Thanh Hóa

17/04/1975

Tỉnh Long An

33

Nguyễn Văn Dênh

 

Cát Sơn, Tĩnh Gia , Thanh Hóa

06/08/1971

Tỉnh Long An

34

Lê Văn Diễn

 

, , Thanh Hóa

05/07/1972

Mộc Hóa

35

Bùi Văn Điền

 

, , Thanh Hóa

10/02/1972

Vĩnh Hưng

36

Trần Công Diệp

 

Hải yên, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

16/04/1975

Tỉnh Long An

37

Trương Công Diệp

 

Hải Yến, Gia Định, Thanh Hóa

18/04/1975

Tỉnh Long An

38

Phạm Văn Dịu

1952

Hoa Lạc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

25/04/1975

Đức Huệ

39

Dương Xuân Đoan

1935

Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa

27/06/1968

Cần Giuộc 

40

Cao Văn Đội

 

Ninh Sơn, Ngọc Lạc, Thanh Hóa

11/05/1970

Tỉnh Long An

41

Lê Thế Dòn

1950

, Thiệu Hòa, Thanh Hóa

31/04/1974

Vĩnh Hưng

42

Lê Văn Đông

 

, , Thanh Hóa

05/07/1972

Mộc Hóa

43

Trương Công Dứng

 

Thiên Thọ, Ngọc Lạc, Thanh Hóa

11/05/1970

Tỉnh Long An

44

Lục Văn Dương

1947

, Quảng Hóa, Thanh Hóa

06/07/1974

Vĩnh Hưng

45

 Đặng Xuân Duy

 

Hoàng Lộc, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

14/05/1970

Tỉnh Long An

46

Phạm Quốc Duyệt

1955

Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa

24/08/1974

Đức Hòa

47

Phạm Quang Gặp

1948

Hố Sơn Điền, Hạ Bá Thước, Thanh Hóa

11/05/1972

Đức Hòa

48

Lâm Văn Hải

 

, , Thanh Hóa

26/05/1972

Mộc Hóa

49

Trịnh Viết Hanh

1952

Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hóa

23/03/1974

Tỉnh Long An

50

Nguyễn Minh Hạnh

1953

, Hậu Lộc, Thanh Hóa

 

Vĩnh Hưng

51

Nguyễn Xuân Hạnh

 

Thiện Thịnh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

16/08/1973

Tỉnh Long An

52

Trịnh Hữu Hạnh

1954

, , Thanh Hóa

11/03/1975

Tỉnh Long An

53

Phạm Hhắc Hào

 

Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa

0/12/1970

Tỉnh Long An

54

Hà Văn Hến

 

Ban Cân, Bá Thước, Thanh Hóa

06/05/1972

Tỉnh Long An

55

Bùi Công Hiền

 

Thiện Yên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

15/05/1972

Tỉnh Long An

56

Nguyễn Bá Hinh

1951

, Nông Cống, Thanh Hóa

25/03/1975

Vĩnh Hưng

57

Đinh Văn Hoàng

1954

, Hậu Lộc, Thanh Hóa

25/05/1974

Vĩnh Hưng

58

Nguyễn Huy Hoàng

1950

Vĩnh Hóa, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

29/04/1975

Đức Hòa

59

Trương Văn Hoảng

1958

, Bú Thước, Thanh Hóa

11/12/1977

Mộc Hóa

60

Lê Xuân Hoạt

1954

Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hóa

25/04/1975

Đức Huệ

61

Trương Văn Hồi

1958

, Bú Thước, Thanh Hóa

19/02/1978

Mộc Hóa

62

Hoàng Văn Hội

 

Thiện Quang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

24/04/1972

Tỉnh Long An

63

Lê Văn Hợp

 

, Triệu Sơn, Thanh Hóa

 

Vĩnh Hưng

64

Lê Văn Hợp

1949

, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

10/03/1975

Vĩnh Hưng

65

Hà Văn Huân

1958

, Bú Thước, Thanh Hóa

24/03/1978

Mộc Hóa

66

Nguyễn Công Huấn

1950

Th. Văn, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

17/04/1975

Châu Thành

67

Lê Trọng Huê

1945

Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

06/08/1971

Tỉnh Long An

68

Lâm Ngọc Huế

 

Hải Vân, Như Xuân, Thanh Hóa 

31/08/1972

Tỉnh Long An

69

Nguyễn Quang Huệ

1954

, Hoành Hóa, Thanh Hóa

28/04/1972

Vĩnh Hưng

70

Phạm Minh Huệ

1952

, , Thanh Hóa

28/04/1975

Tỉnh Long An

71

 Đặng Phi Hùng

1955

, Nga Sơn, Thanh Hóa

30/04/1974

Vĩnh Hưng

72

Lê Văn Hùng

 

Thiện Quang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

04/07/1974

Tỉnh Long An

73

Mai Đình Hùng

1954

Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hoá

28/08/1973

Đức Hòa

74

Nguyễn Hữu Hùng

1949

Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

06/08/1971

Tỉnh Long An

75

Nguyễn Mạnh Hùng

1956

, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

22/04/1975

Cần Đước

76

Nguyễn Quốc Huy

1953

, Hậu Lộc, Thanh Hóa

23/01/1975

Vĩnh Hưng

77

Lê Như Huỳnh

 

Quảng Xương, Quảng Châu, Thanh Hóa

30/06/1971

Tỉnh Long An

78

Phạm Ngọc ích

 

Thiệu Tân, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

12/05/1969

Tỉnh Long An

79

Phạm Ngọc Kê

1954

, Ngọc Lạc, Thanh Hóa

26/08/1978

Mộc Hóa

80

Bùi Văn Khẩu

1947

Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy, Thanh Hoá

08/05/1972

Đức Hòa

81

 Đặng Quốc Khoa

1951

Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

23/06/1972

Tỉnh Long An

82

Phạm Qaung Khôi

1945

, Quảng Hóa, Thanh Hóa

21/01/1975

Vĩnh Hưng

83

Nguyễn Văn Khởi

 

, , Thanh Hóa

1972

Tỉnh Long An

84

Quảng  Trọng Kiểm

 

Thiện Hợp, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

08/02/1974

Tỉnh Long An

85

Đỗ Văn Kiệm

 

, , Thanh Hóa

26/09/1978

Mộc Hóa

86

Lê Thanh Kỳ

 

Hải Thuận, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

06/08/1971

Tỉnh Long An

87

Nguyễn Văn Kỹ

1938

, Hà Trung, Thanh Hóa

28/08/1972

Vĩnh Hưng

88

Nguyễn Duy Lạc

1950

, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

01/08/1974

Vĩnh Hưng

89

Lò Văn Lam

 

, Như Xuân, Thanh Hóa

 

Vĩnh Hưng

90

Lê Thọ Lâm

 

, , Thanh Hóa

12/06/1978

Mộc Hóa

91

Phạm Tùng Lâm

 

Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa

09/08/1972

Tỉnh Long An

92

Đỗ Ngọc Lan

1950

Thiệu Quang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

09/06/1978

Mộc Hóa

93

Nguyễn Ngọc Lan

 

Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa

0/10/1970

Tỉnh Long An

94

Lê Xuân Lạn

 

Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

06/06/1973

Tỉnh Long An

95

Đinh Xuân Lê

 

Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa

01/08/1970

Tỉnh Long An

96

Phạm Công Lê

1951

, , Thanh Hóa

1971

Tỉnh Long An

97

Mai Văn Loan

 

Hoàng Văn, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

0/05/1970

Tỉnh Long An

98

Vũ Duy Loan

1950

, Thiệu Sơn, Thanh Hóa

17/01/1975

Vĩnh Hưng

99

Hoàng Văn Long

1950

, Nam Ngạn, Thanh Hóa

30/04/1974

Vĩnh Hưng

100

Nguyễn Tiến Long

1956

, Thạch Thành, Thanh Hóa

22/04/1975

Cần Đước

101

Mai Trọng Luân

 

, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

01/11/1977

Vĩnh Hưng

102

Lê Cộng Luận

 

Thiện Hợp, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

05/10/1970

Tỉnh Long An

103

Nguyễn Hữu Luận

1949

, Thiệu Hòa, Thanh Hóa

30/04/1974

Vĩnh Hưng

104

Trịnh Trọng Luận

 

Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa

07/08/1972

Tỉnh Long An

105

Hà Sơ Lược

1955

, , Thanh Hóa

 

Vĩnh Hưng

106

Hoa Viết Lương

 

, Ngọc Lạc, Thanh Hóa

05/07/1975

Vĩnh Hưng

107

Bùi Quang Lượng

1958

Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

Đức Huệ

108

Bùi Văn Mao

 

, , Thanh Hóa

26/01/1978

Vĩnh Hưng

109

Nguyễn Thành Mao

 

, , Thanh Hóa

14/01/1973

Mộc Hóa

110

Nguyễn Văn  Mão

 

Thiệu Viên, Thiệu Hóa, Tha h Hóa

04/05/1972

Tỉnh Long An

111

Phạm Bá Màu

1952

, Triệu Sơn, Thanh Hóa

20/07/1972

Vĩnh Hưng

112

Phạm Văn Mậu

1954

Thạch Định, Thạch Thành, Thanh Hóa

13/03/1975

Tỉnh Long An

113

Lê Duy Minh

1958

, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

28/07/1978

Mộc Hóa

114

Nguyễn Bình Minh

 

Hoầng Đạt, Hoàng Hóa, Thanh Hoá

23/07/1972

Tỉnh Long An

115

Nguyễn Chí Minh

 

Nam Động, Quan   Bá, Thanh Hóa

04/05/1972

Tỉnh Long An

116

Nguyễn Hữu Minh

 

Hoàng Anh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

27/01/1973

Tỉnh Long An

117

Đỗ Ngọc Mơn

1957

Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

Đức Huệ

118

Lê Văn Năm

1950

, Như Xuân, Thanh Hóa

30/04/1974

Đức Huệ

119

Phạm Đình Nga

1954

V.T., Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

13/03/1975

Tỉnh Long An

120

Lê Hữu Nghi

 

Nông Trường, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

17/02/1972

Tỉnh Long An

121

Bùi Văn Nghiêm

1958

, Bú Thước, Thanh Hóa

25/05/1978

Mộc Hóa

122

Lê Văn Ngọc

1954

, Tĩnh Giang, Thanh Hóa

25/05/1974

Vĩnh Hưng

123

Bùi Văn Nhân

1942

Thịnh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

04/05/1970

Đức Huệ

124

Lê Sỹ Nu

1950

, Hậu Lộc, Thanh Hóa

10/12/1972

Vĩnh Hưng

125

Mai Thành Phương

1945

, Hậu Lộc, Thanh Hóa

23/10/1972

Đức Huệ

126

Nguyễn Đình Phương

1951

, Ngọc Lạc , Thanh Hóa

11/12/1977

Mộc Hóa

127

Nguyễn Tấn Quang

 

, , Thanh Hóa

04/05/1975

Tỉnh Long An

128

Tống Hồng Quang

1952

, , Thanh Hóa

22/03/1974

Bến Lức

129

Tống Hồng Quang

 

, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

23/03/1974

Tỉnh Long An

130

Nguyễn Bá Quảng

1953

Hoàng Đạt, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

02/06/1972

Đức Hòa

131

Trương Khiếu Quế

1958

, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

01/02/1978

Mộc Hóa

132

Phạm Văn Qui

 

Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa

18/04/1975

Tỉnh Long An

133

Vũ Đình Quyền

1950

Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa

21/09/1971

Đức Hòa

134

Hà Huy Sách

 

, , Thanh Hoá

 

Tỉnh Long An

135

Hoàng Văn Sinh

 

, , Thanh Hóa

06/06/1978

Vĩnh Hưng

136

Nguyễn Văn Sớm

 

, , Thanh Hóa

07/07/1978

Mộc Hóa

137

Chín Sơn

 

, , Thanh Hóa

1969

Tỉnh Long An

138

Lưu Quang Sơn

1953

Yên BáI, Thạch Thành, Thanh Hóa

30/04/1974

Đức Huệ

139

Lưu Văn Sơn

1953

, Yên Định, Thanh Hóa

30/04/1974

Vĩnh Hưng

140

Lê Trí Tái

1932

Phước Tân Hưng, Nông Cống, Thanh Hóa

23/04/1970

Châu Thành

141

Lê Văn Tài

 

Định Hóa, Yên Định, Thanh Hóa

11/05/1970

Tỉnh Long An

142

Lê Văn Tân

1950

Yên Tiến, Yên Định, Thanh Hóa

28/09/1972

Tỉnh Long An

143

Hồ Công Tăng

1951

, Quảng Xương, Thanh Hóa

23/05/1974

Vĩnh Hưng

144

Trịnh Đình Thà

 

Thiện Hợp, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

22/03/1974

Tỉnh Long An

145

Lê Khắc Thái

 

Quỳnh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

06/08/1975

Tỉnh Long An

146

Nguyễn Bá Thân

 

, , Thanh Hóa

11/06/1972

Mộc Hóa

147

Mai Xuân Thắng

1937

, , Thanh Hoá

28/04/1975

Tỉnh Long An

148

Bùi Duy Thanh

1945

Đông Thành, Thạch Thành, Thanh Hóa

07/02/1973

Đức Hòa

149

Hà Xuân Thanh

1950

Thượng Điền, Bá Thước, Thanh Hóa

18/05/1972

Đức Hòa

150

Mai Văn Thanh

 

, , Thanh Hóa

19/04/1975

Tỉnh Long An

151

Phùng Hoài Thanh

 

Định Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

23/12/1971

Tỉnh Long An

152

Mai Văn Thành

 

Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

19/04/1975

Tỉnh Long An

153

Ngô Văn Thành

1954

Ninh Sơn , Triệu Sơn, Thanh Hóa

13/03/1975

Tỉnh Long An

154

Nguyễn Trung Thành

 

Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh Hóa

18/04/1975

Tỉnh Long An

155

Dương Khắc Thạnh

1950

Thiệu Dương, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

06/08/1972

Tỉnh Long An

156

Hoàng Văn Thảo

1952

, Triệu Sơn, Thanh Hóa

11/06/1972

Vĩnh Hưng

157

Lê Trọng Thế

1942

Khuyến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa

1973

Tỉnh Long An

158

Trịnh Đình Thích

1933

Yên Xuân, Trinh Xuân, Thanh Hóa

13/05/1970

Tỉnh Long An

159

Nguyễn Đức Thiệu

 

, T. Thành, Thanh Hóa

07/01/1975

Vĩnh Hưng

160

Nguyễn Văn Thọ

1952

, Yên Định, Thanh Hóa

24/05/1973

Tỉnh Long An

161

Phạm Thọ

1947

Phúc Thịnh, Ngọc Lạc, Thanh Hóa

23/06/1972

Tỉnh Long An

162

Nguyễn Ngọc Thỏa

1949

, Thị Xã, Thanh Hóa

23/01/1972

Vĩnh Hưng

163

Lê Vĩnh Thông

 

Thiện Hưng, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

11/05/1970

Tỉnh Long An

164

Trần Duy Thông

1953

Dân Lục, Triệu Sơn, Thanh Hóa

07/05/1973

Đức Hòa

165

Dương Minh Thu

1950

, Nga Sơn, Thanh Hóa

29/02/1972

Vĩnh Hưng

166

 Đổ Xuân Thụ

 

Hoàng Long, Hòang Hóa, Thanh Hóa

19/04/1975

Tỉnh Long An

167

Hà Minh Thưa

1948

Thành Sơn, Bá Thước, Thanh Hóa

13/05/1972

Đức Hòa

168

Nguyễn Minh Thuận

 

, Đông Sơn, Thanh Hoá 

05/07/1972

Vĩnh Hưng

169

Lê Thiên Thường

 

Thiện Ninh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

06/08/1971

Tỉnh Long An

170

 Đổ Văn Thúy

 

, Nông Cống, Thanh Háo

18/06/1972

Vĩnh Hưng

171

Ngô Ngọc Thúy

1950

Thiệu Hưng, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

04/05/1970

Đức Huệ

172

Đào Trọng Tích

1954

Nga Trung, Nga Sơn, Thanh Hóa

12/03/1978

Mộc Hóa

173

Nguyễn Văn Tiềm

 

Hải Thượng, Tỉnh Gia, Thanh Hóa

02/05/1974

Đức Huệ

174

Nguyễn Thanh Tiên

1950

, Hà Trung, Thanh Hóa

02/05/1974

Vĩnh Hưng

175

Trịnh Xuân Tiến

 

, , Thanh Hóa

04/09/1974

Vĩnh Hưng

176

Vũ Văn  Tiến

1953

, , Thanh Hóa

17/04/1975

Tỉnh Long An

177

Hoàng Văn Tố

1947

, Lê Hồng Phong, Thanh Hóa

21/06/1974

Vĩnh Hưng

178

Lê Thiên Toản

 

Trường Minh, Nông Cống, Thanh Hóa

04/07/1969

Tỉnh Long An

179

Hà Văn Trung

1950

Nga Tiến, Nga Sơn, Thanh Hóa

29/05/1975

Bến Lức

180

Hà Văn Trung

 

Nga Tiến, Nga Xuân, Thanh Hóa

29/04/1975

Tỉnh Long An

181

Hà Văn Trung

 

Nga Tiến, Nga Xuân, Thanh Hóa

29/04/1975

Tỉnh Long An

182

Nguyễn Văn Trường

 

Ngọc Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

06/08/1971

Tỉnh Long An

183

Nguyễn Hữu Truyền

 

Thạch Tiến, Thạch Thành, Thanh Hóa

29/01/1972

Tỉnh Long An

184

Nguyễn Văn Truynh

 

, , Thanh Hóa

1972

Tỉnh Long An

185

Hoàng Anh Tú

 

, , Thanh Hóa

27/07/1978

Mộc Hóa

186

 Đổ Minh Tử

1953

, Hậu Lộc, Thanh Hóa

29/04/1974

Vĩnh Hưng

187

Mai Thanh Tùng

1940

Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

28/08/1975

Đức Hòa

188

Lê Hồng Tương

 

Thiện Yên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

23/02/1974

Tỉnh Long An

189

 Đổ Quang Ty

1949

, Yên Định, Thanh Hóa

30/04/1974

Vĩnh Hưng

190

Vi Văn Ưng

1953

, Quảng Hóa, Thanh Hóa

25/05/1974

Vĩnh Hưng

191

Mai Hồng Uổng

1950

, Nga Sơn, Thanh Hóa

09/12/1974

Vĩnh Hưng

192

Hoàng Văn Vẩy

1907

Thiệu Toàn, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

13/06/1946

Bến Lức

193

Nguyễn Văn Viên

 

Thiện Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

28/01/1973

Tỉnh Long An

194

Vũ Văn Viên

 

, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

13/12/1974

Vĩnh Hưng

195

Trần Văn Viết

 

Hiệp Y, Triệu Sơn, Thanh Hóa

07/04/1972

Tỉnh Long An

196

Đỗ Quang Vinh

1948

, Quảng Xương, Thanh Hóa

22/04/1975

Cần Đước

197

Nguyễn Xuân Xinh

1950

, Thạch Thành, Thanh Hoá

24/08/1972

Vĩnh Hưng

198

Nguyễn Văn ý

 

Thiện Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

01/05/1972

Tỉnh Long An

199

Hoàng Văn Yên

1948

Thành Thọ, Thạch Thành, Thanh Hóa

26/07/1971

Đức Hòa