Home Tìm mộ liệt sĩ Mộ liệt sĩ đã quy tập MỘ LIỆT SĨ QUÊ QUẢNG NINH TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN
Email

457524-DSC03789MỘ LIỆT SĨ QUÊ QUẢNG NINH TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN

 

STT

Họ tên liệt sỹ

Năm
Sinh

Quê quán

Ngày HS

Tên NTLS

1

Sầu Cam Bẩu

1953

, Quảng Hóa, Quảng Ninh

22/03/1975

Vĩnh Hưng

2

Nguyễn Đức Hao

 

, , Quảng Ninh

13/02/1973

Mộc Hóa

3

Đinh Công Hiến

1948

, , Quảng Ninh

06/12/1972

Tỉnh Long An

4

Phạm Văn Hữu

 

, Đồng Hới, Quảng Ninh 

06/07/1972

Vĩnh Hưng

5

Phạm Triển Lân

1945

, , Quảng Ninh

0/09/1969

Đức Hòa

6

Phạm Tiến Năng

 

Cọc sáu, Cẩm Phả, Quảng Ninh

11/04/1975

Tỉnh Long An

7

Nguyễn Xuân Nghiêm

 

, , Quảng Ninh

05/07/1972

Mộc Hóa

8

Lê Quốc Phong

 

Chỉnh Lúi, Bình Tiên, Quảng Ninh

10/04/1975

Tỉnh Long An

9

Nguyễn Đức Thái

 

, Quốc Yên, Quảng Ninh

11/10/1973

Tỉnh Long An

10

Tô Văn Thôi

1943

, Đầm Hà, Quảng Ninh

30/04/1974

Vĩnh Hưng

11

Ngô Xuân Tiến

 

, Đông Triều, Quảng Ninh

08/12/1972

Đức Huệ

12

Nguyễn Hửu Vinh

1951

, Yên Hưng, Quảng Ninh

02/02/1975

Vĩnh Hưng

13

Nguyễn Đình Vũ

1922

, Nông Bá, Quảng Ninh

13/01/1975

Vĩnh Hưng

14

Đinh Văn Thái

 

, , Qủang Ninh

0/12/1969

Cần Giuộc