Home Tìm mộ liệt sĩ Mộ liệt sĩ đã quy tập MỘ LIỆT SĨ QUÊ MIỀN BẮC TRONG CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN
Email

457524-DSC03789MỘ LIỆT SĨ QUÊ MIỀN BẮC TRONG CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN

 

STT

Họ tên liệt sỹ

Năm sinh

Quê quán

Ngày HS

Tên nghĩa trang

1

Đào Văn Ấn

 

, , Miền Bắc

1949

Đức Huệ

2

Bài

 

, , Miền Bắc

1972

Mộc Hóa

3

Đ/C Tư Bằng

 

, , Miền Bắc

 

Cần Giuộc 

4

Đ/C Bảnh

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

5

Nguyễn Văn Bé

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

6

Lê Trọng Bình

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

7

Đ/C Bướm

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

8

Bùi Minh Bửu

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

9

Đinh Văn Ca

 

, , Miền Bắc

27/10/1951

Cần Giuộc 

10

Nguyễn Văn Cải

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

11

Đ/C Năm Cánh

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

12

Cảnh

 

, , Miền Bắc

13/03/1970

Tỉnh Long An

13

Nguyễn Đình Châm

 

, , Miền Bắc

1968

Cần Giuộc 

14

Đ/C Chạm

 

, , Miền Bắc

1968

Cần Giuộc 

15

Chàng

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

16

Đ/C Chánh

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

17

Nguyễn Xuân Chánh

 

, , Miền Bắc

18/04/1975

Cần Đước

18

Đ/C Châu

 

, , Miền Bắc

1968

Châu Thành

19

Đ/C Châu

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

20

Đ/C Chích

 

, , Miền Bắc

1969

Châu Thành

21

Trần Văn Chiến

 

, , Miền Bắc

 

Cần Giuộc 

22

Đ/C Chính

 

, , Miền Bắc

1966

Cần Giuộc 

23

Chu

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

24

Nguyễn Văn Có

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

25

Đ/C Cội

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

26

Đ/C Còn

 

, , Miền Bắc

1968

Châu Thành

27

Đ/C Cự

 

, , Miền Bắc

1974

Cần Giuộc 

28

Cưỡng

 

, , Miền Bắc

1973

Bến Lức

29

Nguyễn Văn Đải

 

, , Miền Bắc

1972

Bến Lức

30

Nguyễn Dân

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

31

Dần

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

32

Đ/C Tư Đẳng

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

33

Tuấn Đạt

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

34

Nguyễn Đình Dê

 

, , Miền Bắc

1947

Bến Lức

35

Nguyễn Đình Đích

 

, , Miền Bắc

1966

Cần Giuộc 

36

Phạm Văn Diền

1954

, , Miền Bắc

18/04/1975

Cần Đước

37

Đ/C Định

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

38

Đ/C Đoàn

 

, , Miền Bắc

1966

Cần Giuộc 

39

Phạm Văn Đồng

1927

, , Miền Bắc

09/05/1948

Mộc Hóa

40

Đ/C Dụ

 

, , Miền Bắc

1972

Châu Thành

41

Nguyễn Văn Đực

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

42

Đ/C Dũng

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

43

Được

 

, , Miền Bắc

1969

Cần Đước

44

Đồng Chí Dương

 

, , Miền Bắc

1969

Cần Giuộc 

45

Huỳnh Văn Dương

 

, , Miền Bắc

30/12/1967

Bến Lức

46

Dưỡng

 

, , Miền Bắc

1967

Bến Lức

47

Đ/C Đương

 

, , Miền Bắc

1965

Châu Thành

48

Tư Gia

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

49

Nguyễn Văn Giao

 

, , Miền Bắc

 

Cần Giuộc 

50

Quế Giao

 

, , Miền Bắc

1947

Bến Lức

51

Đ/C Giới

 

, , Miền Băc

 

Cần Giuộc 

52

Đ/C Giới

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

53

Đ/C Tư Hang

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

54

Nguyễn Văn Hành

 

, , Miền Bắc

12/04/1969

Châu Thành

55

Hoàng Hoa Hảo

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

56

Trần Văn Hạp

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

57

Nguyễn Văn Hậu

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

58

Đ/C Ba Hiền

 

, , Miền Bắc

1968

Châu Thành

59

Đ/C Hiệp

 

, , Miền Bắc

 

Cần Giuộc 

60

Hiếu

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

61

Phạm Chí Hiếu

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

62

Hoa

 

, , Miền Bắc

1969

Cần Đước

63

Hòa

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

64

Đ/C Hoàng

 

, , Miền Bắc

28/03/1973

Châu Thành

65

Đ/C Bình Học

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

66

Đ/C Bình Học

 

, , Miền Bắc

1967

Châu Thành

67

Đặng Văn Hội

 

, , Miền Bắc

28/10/1969

Châu Thành

68

Đ/C Hồng

 

, , Miền Bắc

1973

Cần Giuộc 

69

Đ/C Hứa

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

70

Đ/C Huân

 

, , Miền Bắc

1972

Cần Giuộc 

71

Nguyễn Văn Huệ

1928

, , Miền Bắc

20/09/1967

Bến Lức

72

Đ/C Hùng

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

73

Đ/C Hùng

 

, , Miền Bắc

 

Cần Giuộc 

74

Lê Phi Hùng

1950

, , Miền Bắc

25/04/1972

Bến Lức

75

Lê Tiến Hùng

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

76

Đ/C Hường

 

, , Miền Bắc

1969

Châu Thành

77

Đ/C Huỳnh

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

78

Kên

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

79

Nguyễn Văn Kha

 

, , Miền Bắc

 

Mộc Hóa

80

Đ/C Khánh

 

, , Miền Bắc

1971

Châu Thành

81

Đ/C Khánh

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

82

Trần Văn Khiêm

1951

, , Miền Bắc

18/04/1975

Cần Đước

83

Nguyễn Đình Khoa

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

84

Đ/C Khòa

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

85

Kiếm

 

, , Miền Bắc

1949

Mộc Hóa

86

Kiệm

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

87

Tuấn Kiệt

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

88

Kinh

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

89

Nguyễn Văn Lê

 

, , Miền Nam

1962

Cần Đước

90

Đậu Văn Lộc

1946

, , Miền Bắc

11/01/1968

Cần Đước

91

Đ/C Châu Lớn

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

92

Nguyễn Văn Long

 

, , Miền Bắc

1967

Đức Hòa

93

Nguyễn Văn Luân

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

94

Đ/C Tư Lực

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

95

Đ/C út Lùng

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

96

Đ/c Chín Mai

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

97

Đ/C Mai

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

98

Võ Văn Màng

 

, , Miền Bắc

 

Đức Huệ

99

Đỗ Văn Măng

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

100

Dương Văn Minh

 

, , Miền Bắc

 

Cần Giuộc 

101

Nguyễn Văn Minh

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

102

Nguyễn Văn Mua

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

103

Nguyễn Văn Mỹ

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

104

Nguyễn Văn Mỹ

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

105

Nguyễn Nẳm

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

106

Đ/C Ngẫu

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

107

Đ/C Nghị

 

, , Miền Bắc

1974

Cần Giuộc 

108

Bùi Văn Nghĩa

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

109

Đ/C Nghĩa

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

110

Trịnh Đức Nghiêm

1935

, , Miền Bắc

27/03/1972

Châu Thành

111

Ngô

 

, , Miền Bắc

0/05/1970

Tỉnh Long An

112

Đ/C Ngởi

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

113

Ngũ

 

, , Miền Bắc

1963

Bến Lức

114

Đ/C Ngữ

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

115

Nguyễn Thống Nhất

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

116

Đ/C Nhì

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

117

Chiến Nhỏ

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

118

Hai Nở

 

, , Miền Bắc

1951

Mộc Hóa

119

Đ/C Long Phi

 

, , Miền Bắc

1974

Cần Giuộc 

120

Đ/C Phương

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

121

Phạm Ngọc Phướng

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

122

Đ/C Poan

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

123

Đ/C Qua

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

124

Đ/C Quán

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

125

Nguyễn Đình Quân

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

126

Đ/C Quí

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

127

Đ/C Quì

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

128

Đ/C Quyết

 

, , Miền Bắc

1969

Cần Giuộc 

129

Đ/C Ru

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

130

Nguyễn Văn Sáng

 

, , Miền Bắc

1969

Châu Thành

131

Đ/C Sĩ

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

132

Đ/C Sĩ

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

133

Nguyễn Văn Sinh

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

134

Nguyễn Văn Sơn

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

135

Trần Thời Sơn

 

, , Miền Bắc

 

Cần Giuộc 

136

Đ/C Tả

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

137

Tạ

 

, , Miền Nam

1967

Cần Đước

138

LS Tài

 

, , Miền Bắc

02/08/1971

Đức Huệ

139

Đỗ Văn Tâm

 

, , Miền Bắc

22/09/1972

Cần Giuộc 

140

Đ/C Tàu

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

141

Thâm

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

142

Đặng Cao Thắng

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

143

Đ/C Thanh

 

, , Miền Bắc

 

Cần Giuộc 

144

Ninh Thế Thanh

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

145

Thanh

 

, , Miền Bắc

1967

Bến Lức

146

Đ/C Văn Thành

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

147

Nguyễn Đình Thành

 

, , Miền Bắc

1974

Đức Huệ

148

Đ/C Thạnh

 

, , Miền Bắc

05/05/1972

Châu Thành

149

Hoàng Văn Thảo

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

150

Đ/C Thiệt

 

, , Miền Bắc

11/07/1967

Cần Giuộc 

151

Trần Văn Thịnh

 

, , Miền Bắc

1970

Châu Thành

152

Tăng Minh Thông

1948

, , Miền Bắc

18/04/1975

Cần Đước

153

Đ/C Thụ

 

, , Miền Bắc

1968

Châu Thành

154

Đ/C Thuần

 

, , Miền Bắc

1974

Cần Giuộc 

155

Đ/C Thuỷ

 

, , Miền Bắc

1968

Cần Giuộc 

156

Thuyền

 

, , Miền Bắc

1963

Bến Lức

157

Anh Tính

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

158

Đ/C Tính

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

159

Tình

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

160

Nguyễn Văn Tòng

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

161

Đ/C Tổng

 

, , Miền Bắc

 

Cần Giuộc 

162

Đ/C Sáu Trận

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

163

Đ/C Triết

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

164

Đ/C Trụ

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

165

Đ/C Trụ

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

166

Đào Xuân Trực

 

, , Miền Bắc

08/01/1970

Đức Huệ

167

Đ/C Trung

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

168

Nguyễn Đức Trung

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

169

Trung

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

170

Trung

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

171

Đ/C Trường

1930

, , Miền Bắc

1960

Cần Giuộc 

172

Ba Truyền

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

173

Nguyễn Đức Tư

 

, , Miền Bắc

1975

Châu Thành

174

Nguyễn Ngọc Tường

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

175

Nguyễn Văn Tường

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

176

Phan Văn Tuyển

1955

, , Miền Bắc

18/04/1975

Cần Đước

177

Đ/C Tý

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

178

Đ/C Tý

 

, , Miền Bắc

1974

Cần Giuộc 

179

Đ/C Vàng

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

180

Vũ Huy Vị

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

181

Đ/C Viên

 

, , Miền Bắc

1969

Châu Thành

182

Lê Viết

 

, , Miền Bắc

10/02/1953

Cần Giuộc 

183

Trung Việt

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

184

Bùi Văn Vinh

1956

, , Miền Bắc

18/04/1975

Cần Đước

185

Đ/C Vĩnh

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

186

Ngô Xuân Vịnh

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

187

Đ/C Xạ

 

, , Miền Bắc

 

Cần Giuộc 

188

Bùi Văn Xích

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

189

Xiếu

 

, , Miền Bắc

 

Cần Đước

190

Đ/c Xuân

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

191

Đ/C Xuân

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

192

Đ/c Xuân

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

193

Đ/C Xuân

 

, , Miền Bác

1968

Cần Giuộc 

194

Bùi Đức ý

 

, , Miền Bắc

 

Châu Thành

195

Đ/C ý

 

, , Miền Bắc

 

Cần Giuộc