Home Tìm mộ liệt sĩ Mộ liệt sĩ đã quy tập MỘ LIỆT SĨ QUÊ HẢI PHÒNG TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN
Email

457524-DSC03789MỘ LIỆT SĨ QUÊ HẢI PHÒNG TRÊN TẤT CẢ CÁC NTLS THUỘC TỈNH LONG AN

 

STT

Họ tên liệt sỹ

Năm
Sinh

Quê quán

Ngày HS

Tên NTLS

1

Nguyễn Văn Bắc

 

, , Hải Phòng

1968

Long An

2

Nguyễn Văn Bàn

1950

, , Hải Phòng

1969

Châu Thành

3

Nguyễn Văn Bằng

1951

, Kiến An, Hải Phòng

01/06/1972

Vĩnh Hưng

4

Vũ Văn Bể

 

Quốc Tuấn, An Thụy, Hải Phòng

28/04/1975

Long An

5

Nguyễn Ngọc Bình

 

Tân Tiến, An Hải, Hải Phòng

24/04/1972

Long An

6

Trần Văn Bình

 

, Thủy Nguyên, Hải Phòng

23/01/1972

Vĩnh Hưng

7

 Đổ Duy Cần

1949

, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

11/08/1974

Vĩnh Hưng

8

Nguyễn Văn Chi

 

Phú Bừ, Lạch Chay, Hải Phòng

14/04/1973

Mộc Hóa

9

Nguyễn Thái Chí

 

Đông Hòang, Tiền Hải, Hải Phòng

28/01/1973

Long An

10

Trần Minh Chiến

 

Hoàng Thủ, Kiến An, Hải Phòng

18/09/1972

Đức Huệ

11

Trần Văn Chiến

 

Hồng Phú, An Hải, Hải Phòng

02/05/1970

Đức Huệ

12

Hoàng Minh Chúc

 

, Yên Mỹ, Hải Phòng

05/07/1975

Vĩnh Hưng

13

Đồng Văn Chũng

1949

Hòa Đông, Thủy Nguyên , Hải Phòng

25/06/1969

Đức Hòa

14

Nguyễn Văn Đang

 

, , TP. Hải Phòng

1968

Long An

15

Nguyễn Văn Đang

 

, , Hải Phòng

25/11/1968

Long An

16

Vũ Khải Đăng

1948

, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

21/06/1974

Vĩnh Hưng

17

Lê Văn Danh

 

, , Hải Phòng

03/07/1972

Mộc Hóa

18

Phạm Hữu Đề

 

Thái Hồng, Thái Ninh, Hải Phòng

23/12/1972

Long An

19

Phạm Văn Độ

 

Đặng Cường, An Hải, Hải Phòng

12/05/1969

Long An

20

Lê Tương Đoan

1951

, An Hải, Hải Phòng

28/06/1978

Mộc Hóa

21

Nguyễn Minh Đoát

 

Giang Biểu, Vĩnh Hảo, Hải Phòng

26/09/1978

Long An

22

Nguyễn Trung Dũng

1954

, Xi Măng Đen, Hải Phòng

29/04/1975

Đức Hòa

23

Trịnh Tiến Dũng

1949

Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

06/10/1968

Đức Hòa

24

Đinh Văn Dương

 

, , Hải Phòng

06/07/1972

Mộc Hóa

25

Phạm Xuân Duy

 

, , Hải Phòng

 

Long An

26

Đặng Văn én

 

, , Hải Phòng

10/08/1971

Long An

27

Đoàn Mộng Giao

1959

, Lê Chân, Hải Phòng

27/07/1978

Mộc Hóa

28

Hoàng Văn Hải

1937

Nam Sơn, An Hải, Hải Phòng

15/11/1968

Đức Hòa

29

Nguyễn Đức Hạnh

1950

, Kiến An, Hải Phòng

29/04/1974

Vĩnh Hưng

30

Đinh Xuân Hoa

 

, Thủy Nguyên, Hải Phòng

1972

Long An

31

Nguyễn Viết Hòa

 

Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng

14/12/1972

Long An

32

Phạm Ngọc Hồi

 

, Thủy Nguyên, Hải Phòng

20/01/1968

Long An

33

Nguyễn Quang Hồng

 

Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng

15/06/1972

Long An

34

Phạm Quốc Hưng

 

Đại Thắng, Tiên Lảng, Hải Phòng

28/04/1975

Long An

35

Hoàng Văn Khải

1958

, An Hải, Hải Phòng

13/12/1977

Mộc Hóa

36

Trần Công Khanh

 

An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng

16/01/1970

Long An

37

 Đào Xuân Khoa

 

Lập Lê, Hưng Nguyên, Hải Phòng

16/09/1969

Long An

38

Phạm Văn Khương

 

, , Hải Phòng

06/06/1978

Mộc Hóa

39

Vũ Khắc Khuynh

 

, Đông Hà, Hải Phòng

05/02/1972

Long An

40

Nguyễn Xuân Lai

 

, , Hải Phòng

 

Long An

41

Nguyễn Văn Lanh

 

, , Hải Phòng

03/07/1972

Mộc Hóa

42

Hoàng Văn Lập

1953

, Kiến An, Hải Phòng

19/01/1975

Vĩnh Hưng

43

Phạm Văn Lạt

 

, , Hải Phòng

06/07/1972

Mộc Hóa

44

Nguyễn Văn Liễu

 

, , hải Phòng

03/07/1978

Mộc Hóa

45

Nguyễn Văn Luyến

 

, , Hải Phòng

05/01/1979

Mộc Hóa

46

Vũ Văn Luyện

 

, , Hải Phòng

03/06/1978

Mộc Hóa

47

Bùi Hồng Mã

 

, Thủy Nguyên, Hải Phòng

20/01/1968

Long An

48

Vũ Đình Mã

 

Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

03/05/1972

Long An

49

Nguyễn Chí Mãng

1953

Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

17/02/1973

Đức Hòa

50

Phạm Đức Mạnh

1952

, Ngô Quyền, Hải Phòng

02/01/1975

Vĩnh Hưng

51

Triệu Đình Minh

1950

Đằng Giang, An Hải, Hải Phòng

06/09/1974

Đức Huệ

52

Phạm Văn Mùi

1950

Hòa Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

29/04/1975

Đức Hòa

53

 Đào Xuân Nấy

1947

, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

02/06/1972

Vĩnh Hưng

54

Nguyễn Bá Nguyên

1947

Chấn Hưng, Tiên Lảng, Hải Phòng

21/09/1974

Đức Hòa

55

Nguyễn Xuân Nhắc

 

, Thủy Nguyên, Hải Phòng

05/07/1975

Vĩnh Hưng

56

Bùi Văn Nhận

 

Đằng Hải, An Hải , Hải Phòng

03/07/1969

Long An

57

Võ Văn Nhiên

1959

, An Thụy, Hải Phòng

16/02/1978

Mộc Hóa

58

Nguyễn Văn Nhiều

1955

Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

28/02/1975

Đức Hòa

59

Phạm Văn Ô

1959

, An Hải, Hải Phòng

12/12/1977

Mộc Hóa

60

Đào Xuân Phát

1955

, An Hải, Hải Phòng

24/03/1978

Mộc Hóa

61

Bùi Văn Quyển

 

Thành Nội, Tân Lục, Hải Phòng

13/04/1975

Long An

62

Vũ Mạnh Sinh

 

, , Hải Phòng

17/06/1978

Mộc Hóa

63

 Đặng Văn Soan

 

Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

18/04/1975

Long An

64

Đinh Viết Sừt

 

Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

23/04/1972

Long An

65

Nguyễn Hồng Thái

1949

, Thủy Nguyên, Hải Phòng

04/08/1974

Vĩnh Hưng

66

Hoàng Văn Thám

 

, Thiên Lãng, Hải Phòng

07/07/1972

Vĩnh Hưng

67

Nguyễn Văn Thắng

 

Thuận Thiền, An Thụy, Hải Phòng

0/12/1972

Long An

68

Nguyễn Văn Thành

1958

, An Hải, Hải Phòng

13/02/1978

Mộc Hóa

69

Tô Văn Thiền

 

Đông Hải, Cát Hải, Hải Phòng

02/06/1969

Long An

70

Nguyễn Văn Thiệp

 

, An Hải, Hải Phòng

1953

Long An

71

Vũ Văn Thiết

1952

43-Nguyễn Hữu Cảnh, Cát Dài Lê Chân, Hải Phòng

26/04/1974

Long An

72

Nguyễn Hồng Thỏa

1946

, Cát Hải, Hải Phòng

03/03/1975

Vĩnh Hưng

73

Trần Văn Thỏa

1956

, An Thụy, Hải Phòng

11/12/1978

Mộc Hóa

74

Hoàng Đắc Thủ

 

, , Hải Phòng

22/08/1977

Mộc Hóa

75

Phạm Văn Thường

1952

, Thủy nguyên, Hải Phòng

29/04/1974

Vĩnh Hưng

76

Bùi Văn Thuyên

 

Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo , Hải Phòng

20/01/1968

Long An

77

Vũ Văn Tích

1948

, An Thủy, Hải Phòng

30/04/1974

Vĩnh Hưng

78

Mai Song Toàn

 

Vĩnh Liêm, An Hải, Hải Phòng

11/04/1975

Long An

79

Phạm Đăng Toàn

1958

, An Thụy, Hải Phòng

04/03/1979

Mộc Hóa

80

Nguyễn Hữu Toản

 

, , Hải Phòng

13/07/1972

Mộc Hóa

81

Nguyễn Công Trứ

 

, Thủy Nguyên, Hải Phòng

20/01/1968

Long An

82

Đặng Quang Trung

 

, , Hải Phòng

21/08/1977

Mộc Hóa

83

Đỗ Thiên Tứ

 

, , Hải Phòng

06/07/1972

Mộc Hóa

84

Lê Viết Tự

 

 số hai ba, DDinh Tiên Hòang, Hải Phòng

02/05/1970

Long An

85

Hoàng  Văn Vinh

 

Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng

06/04/1972

Long An

86

 Đổ Thế Vương

1952

, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

03/12/1972

Vĩnh Hưng