Home Tìm mộ liệt sĩ Mộ liệt sĩ đã quy tập DANH SÁCH LIỆT SĨ QUÊ HÀ NÔI CÓ MỘ TẠI QUẢNG NAM
Email

nt-1

 DANH SÁCH LIỆT SĨ QUÊ HÀ NÔI CÓ MỘ TẠI  QUẢNG NAM

 

 

TT

Họ & tên

Quê quán

N ngũ

Ngày HS

1

Phạm Hoàng Tùy (Tùng)

 1949

Đông Hà Đông Anh Hà Nội

1966

25.5.1969

2

Đặng Văn Sỹ (Sử)

Mạch Tràng Quyết Tâm Đ. Anh

NN

t.to

04.9.1969

3

Nguyễn Văn Cung

 1945

Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội  

1965

19.3.1868

6

Đỗ Đình Toàn

1950

Thụy Anh Thụy Lâm Đông Anh

1969

2.9.1974

7

Khoa Văn Tôn

1946

số 28 Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội

1965

27.3.1969

8

Nguyễn Bá Mác

1947

Vọng Cổ Gia Lâm

1966

t.hp

22.9.1969

9

Cao Xuân Miên

1952

Tây Mỗ Từ Liêm

1970

17.9.1972