Home Tìm mộ liệt sĩ Mộ liệt sĩ đã quy tập MỘ LIỆT SĨ TẠI NGHĨA TRANG LIỆT SĨ HUYỆN EA H'LEO - TỈNH ĐẮK LẮK
Email

NTLS tinh DakLak2  MỘ LIỆT SĨ TẠI NGHĨA TRANG LIỆT SĨ HUYỆN EA H'LEO - TỈNH ĐẮK LẮK

 

 

STT

Họ và Tên Liệt Sĩ

Năm Sinh

Nguyên quán

Ngày hi sinh

1

Y Rai Adrơng

 

E Nam, Ea Hleo, Đắk Lắk

25/3/1965

2

Văn Thiên Ái

 

Bình hòa, Tây Sơn, Bình Định

9/3/1983

3

Ksor Bhơl

 

Ea Hleo, Ea Hleo, Đắk Lắk

21/10/1976

4

Nguyễn Bá Bình

   

9/7/1980

5

Dsor Y BoRH

 

Ea Hiao, Ea Hleo, Đắk Lắk

25/4/1979

6

RCăm Y Buih

 

Ea Hleo, Ea Hleo, Đắk Lắk

15/9/1963

7

Nguyễn Chi

     

8

Nguyễn Văn Đức

 

Hông Vân, An Thư, Hải Hưng

19/4/1980

9

K Pắ Y Hao

 

Ea hiao, Ea Hleo, Đắk lắk

7/2/1979

10

Lê Đại Hội

 

Ninh Khánh, Gia Khánh, Ninh Bình

26/3/1975

11

Bùi Văn Hường

 

Cẩm Dục, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

 

12

Vũ Văn Ích

 

Việt hùng, Kim Thành, Hải hưng

19/4/1980

13

RCăm Y Khim

 

Ea Hleo, Ea Hleo, Đắk Lắk

21/11/1984

14

Niê H' Kut

 

Dlê Yang, Ea Hleo, Đắk Lắk

 

15

Y Chông MLô

 

Ea Nam, Ea Hleo, Đắk Lắk

17/10/1979

16

KSơn Y Mua

   

1/1/1962

17

R Căm Y Ngoải

 

Dlê Yang, Ea Hleo, Đắk Lắk

10/6/1983

18

Y Kun Niê

 

Ea Hleo, Ea Hleo, Đắk Lắk

12/4/1964

19

Y Tét Niê

 

Ea Hleo, Ea Hleo, Đắk Lắk

16/8/1970

20

Y Quang Niên

 

Dlê Yang, Ea Hleo, Đắk Lắk

26/12/1979

21

KSơr Y Nonl

 

Dlê Yang, Ea Hleo, Đắk Lắk

 

22

Nay H' Pốp

     

23

Lê Văn Thăng

 

Nam Đông, Nam Thanh, Hải Hưng

9/5/1980

24

Nguyễn Thị Tho

 

Nhật Quang, Nam Thanh, Hải Hưng

9/5/1980

25

Mai Văn Thông

 

Bình Phúc, Thăng Bình, Quảng Nam

28/5/1980

26

KSơr Y Tiêu

 

Dlê Yang, Ea Hleo, Đắk Lắk

 

27

Đinh Văn Toan

 

Nam Chính, Nam Thanh, Nam Định

9/5/1980

28

Nguyễn Văn Tuất

 

An Lâm, Nam Thanh, Hải Hưng

9/5/1980

29

Nay Y Tút

 

Dlê Yang, Ea Hleo, Đắk Lắk