Home Giới thiệu Thông báo Tổng kết năm 2014

Tổng kết năm 2014

Email

image

 Tổng hợp công tác năm 2014 của website Tri ân Đồng Đội

 

 Được sự quan tâm của Ban giám đốc Công ty CPDV Thương Binh Thành Đô. Ban biên tập website www.triandongdoi.vn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với những kết quả cụ thể như sau:

Trong năm đã tiếp nhận hàng trăm lượt hồ sơ của thân nhân gia đình liệt sĩ đưa lên web, tư vấn trực tiếp và qua điện cho các gia đình về phương pháp tìm kiếm thông tin về liệt sĩ.

Tư vấn về chế độ chính sách mới của Nhà nước đối với thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công;

Chế độ, thủ tục khi gia đình đi thăm viếng tìm thông tin liệt sĩ;

Hướng dẫn về thủ tục, phương pháp lấy mẫu sinh phẩm để giám định AND xác đinhdanh tính hài cốt liệt sĩ.-

- Kết nối thông tin các Cựu chiến binh là đồng đội liệt sĩ cho các gia đình tìm hiểu xác định vị trí hy sinh của liệt sĩ để gia đình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

 - Phối hợp với Ban chính sách cơ quan Bộ CHQS các tỉnh đ kết nối thông tin, tìmđược 23 liệt sĩ cho cácgia đình trong đó: Tỉnh Vĩnh Phúc 9, Hải Dương 4, Hà Nội 6, Quảng Ninh 1, Nam Định 1, Bắc Giang 1, Thái Bình 1. Đến nay đã có 03 LS được đó về quê nhà, 03 ls đang chờ kết quả giám định AND từ Cục người có công Bộ LĐTB&XH,số còn lại các gia đình vì kinh tế khó khăn nên chưa có điều kiện đón liệt sĩ về quê nhà.

Theo yêu cầu của các gđls Ban biên tập đã có hàng trục lượt cùng các gđls tham gia tìm kiếm thông tin liệt sĩ trên các địa bàn trong cả nước từTiền Giang, Quảng Nam, Đà Nng, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Cùng gia đình  liệt sĩ và BLLQKTT đi đón 03 Ls về quê nhà.

Mọi hoạt động của Ban Biên tập bằng các phương tiện công cộng, không làm phiền hà các gđls từ ăn uốngđến tiền tàu xe đi lại.

Mọi sự giúp đỡ của Ban Biên tập các gia đình không mất bất kỳ một khoảchi phí nào./.

 

BAN BIÊN TẬP