Home Đi tìm đồng đội

Hành trình đi tìm đồng đội

Chuyện đi tìm đồng đội của các cựu chiến binh E165 F7

Email In

images529350 003 004Trận đánh biệt kích Cầm Lê địch gọi là Tống Lê Chân ở xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh do 2 đại đội lực lượng đặc nhiệm Mỹ chiếm đánh diễn ra rất ác liệt kéo dài tới sáng dưới bom đạn của địch. Trung đoàn 165 Sư đoàn 7 đã để lại hơn 100 đồng chí trong đó có cán bộ Trung đoàn, Tiểu đoàn và nhiều cán bộ đại đội, trung đội, đặc biệt đại đội súng máy cao xạ 12ly phối thuộc cho Sư đoàn 5 và không đồng chí nào trở về đơn vị,