Home Chế độ-Chính sách Chế độ - Chính sách

Chế độ - Chính sách

           

Thông Tư Liên Tịch

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI SỨC KHỎE, CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN; QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

Bấm vào đây để xem

       
Trang 1 trong tổng số 2